Statuut leerlingenraad

Als jij als leerling iets wilt bijdragen of betrokken wilt worden bij besluiten die genomen worden door de schoolleiding, kun je deenemen aan de leerlingenraad. Dit is een groep leerlingen vanuit verschillende afdwelingen die af en toe samenkomt om dingen te bespreken die anders of beter zouden kunnen op de RSG. Als je dit leuk lijkt, informeer dan even bij het secretariaat welke leerling op dat moment de voorzittersrol heeft en of er nog een plekje vrij is. We zijn als school altijd blij als leerlingen met ons meedenken dus zien je graag deelnemen.

Het leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te
verbeteren. In een statuut staan de rechten, maar ook de plichten van de leerlingen geschreven.