Doelen en missie

Onze ambitie is groot: we gaan ervoor dat alle leerlingen zonder vertraging hun diploma halen. Dit terwijl een hoog percentage leerlingen ook nog extra vakken volgt. We maken gebruik van evidence based inzichten om ons onderwijs effectiever te maken.

We begeleiden leerlingen op het gebied van Leren Leren, Leren Leven en Leren Kiezen. Om dit te borgen hebben we een mentoraatscurriculum ontwikkeld, waardoor er een doorlopende leerlijn is ontstaan. Docenten kunnen er dus van op aan dat een leerling bepaalde vaardigheden onder de knie heeft. Tutoren (leerlingmentoren) worden onderdeel van dit curriculum. 

Het doel hiervan is tweeledig: Van anderen helpen leren leer je meer en daarnaast wordt door het meerogenprincipe de begeleiding geïntensiveerd. 

We stellen de ontwikkeling van onze medewerkers voorop. Alleen door onze medewerkers continu te ontwikkelen kunnen we ook onze leerlingen ontwikkelen. Leren Leren is namelijk niet alleen op leerlingen, maar ook op onszelf van toepassing. 

We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van de scholingsbehoefte in de regio en hechten veel waarde aan samenwerking met de stakeholders in de regio.

Terugkijkend op hun schooltijd zullen onze leerlingen over ons zeggen: De RSG was een levende school, een school voor mijn leven!