Profielen

Het onderwijsprogramma is in de bovenbouw van elke afdeling ingericht volgens profielen. Dat zijn samenhangende onderwijsprogramma’s die afgestemd zijn op verwante studies in het vervolgonderwijs.

De leerlingen op havo en atheneum kunnen kiezen uit vier profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij.

Er bestaan verschillen tussen havo en atheneum, maar voor elke leerling geldt dat hij of zij het volgende moet volgen:

  • het gemeenschappelijk deel, bestaande uit vakken die voor alle profielen gelijk zijn;
  • een profieldeel, bestaande uit vakken die kenmerkend zijn voor dat profiel;
  • een keuze-examenvak, een keuze uit vakken die in overleg met de school gemaakt wordt.

Als afsluiting van de tweede fase moet elke leerling een profielwerkstuk maken.

Het profielwerkstuk betreft een onderzoeksopdracht, waar tenminste twee van de profielvakken bij betrokken moeten zijn. In de derde klassen worden door de leerlingen de keuzes gemaakt. In de vierde klassen beginnen alle profielen met het onderwijs. De leerlingen worden begeleid bij hun studie/profielkeuzetraject door de mentor.

Op de mavo biedt de RSG drie van de vier bestaande profielen aan: techniek, economie én zorg en welzijn. In die sectoren zitten verplichte vakken, maar er blijft ruimte voor vrije keuzes. Op de mavo vormen het derde en vierde leerjaar samen de examenperiode. Ook op de mavo maken leerlingen een profielwerkstuk.