Faalangstreductie

Waar bij sommige leerlingen de prestaties negatief beïnvloed kunnen worden door te grote spanning vooraf, een fenomeen dat de laatste jaren onder de noemer ‘faalangst’ in de publiciteit is gekomen, stelt onze school zich ten doel deze leerlingen in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en te helpen.

Het faalangstreductieteam verzorgt respectievelijk ‘examenvreestraining’ en ‘faalangstreductie’ gedurende acht wekelijkse trainingen van elk één uur. De aanmelding hiervoor gebeurt in principe via de mentor. In bijzondere gevallen is er individuele begeleiding. In de examenklassen wordt eveneens persoonlijke begeleiding gegeven.

Gerelateerde paginas: