Jaarverslag 2022

In het jaarverslag legt de stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten volgens de richtlijn van verslaglegging vanuit het Ministerie van OCW.