Pestprotocol

Het pestprotocol bevat richtlijnen voor geconstateerd pestgedrag. Het protocol fungeert als handvat om te reageren op verschillende pestsituaties en om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen.