Absentieformulier en Verlofaanvraag

Verantwoorden absenties

Het is logisch dat uw kind thuis mag blijven bij ziekte en kan hij/zij afwezig zijn ivm bezoek aan een arts of andere deskundige. We gaan er vanuit dat deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden, maar als dat niet kan vragen wij u een absentieformulier in te vullen. Dit formulier kan (ingevuld en ondertekend) worden ingeleverd bij de onderwijsassistent van de betreffende afdeling.

Op vakantie/verlof buiten de schoolvakantie om?

Voor verlof buiten de schoolvakanties moeten ouders/verzorgers in alle gevallen tijdig overleg plegen met de verlofcoördinator van de school. Het betreft hier een reeks van uiteenlopende zaken waarvoor zij in overleg met de directie van de school in voorkomend geval verlof kan verlenen. Aanvraag voor verlof doet u als ouder/verzorger via het aanvraagformulier.

Verlof langer dan 10 dagen

Voor verlof langer dan 10 schooldagen dient u, naast het aanvraagformulier voor bijzonder verlof, (via school) een aanvullend schriftelijk verzoek in te dienen bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente en deze moet bij voorkeur één maand van tevoren via de verlofcoördinator van de school aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden voorgelegd.

Het ingevulde formulier kunt u (of de leerling) printen en ingevuld en ondertekend inleveren (of natuurlijk scannen en mailen aan verlof@rsg-enkhuizen.nl) bij Dhr. D. van de Leek in het havodomein. Uiteraard kunt u het formulier ook per post toesturen aan de RSG onder vermelding van de verlofcoördinator. 

Gerelateerde paginas: