Ouderbijdrage tto

Tweetalig onderwijs is een investering in de toekomst van uw kind. De overheid
vergoedt deze onderwijsvorm niet. Daarom vraagt de RSG Enkhuizen een vrijwillige
ouderbijdrage van €410,-. Deze bijdrage is voor leermiddelen, extra lessen,
taalprojecten, uitwisselingen, reizen* en internationale examens.

Het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet (meer) verplicht. Niet betalen heeft geen
gevolgen voor de inschrijving van de leerling op school en heeft geen gevolgen
voor deelname aan de activiteiten. De school is echter in belangrijke mate
afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage om tweetalig onderwijs als extra
onderwijsvorm aan te kunnen bieden. Als de inkomsten uit de ouderbijdragen
onvoldoende zijn om het tweetalig onderwijs te financieren, kunnen activiteiten of
programma’s mogelijk collectief niet doorgaan.
Tijdens de pandemie kunnen wij helaas niet met de tto-klassen reizen. Wij brengen
alleen de activiteiten in rekening die wel doorgaan. Deze kosten worden
aan het begin van het schooljaar vastgesteld en per e-mail aan alle
ouders/verzorgers verstrekt en in november gefactureerd.

De RSG Enkhuizen biedt ouders de volgende mogelijkheden aan om tweetalig
onderwijs betaalbaar te maken:

 • De tto-ouderbijdrage wordt als een persoonlijk budget ingezet. Mocht een
  kind vroegtijdig uit het tweetalig onderwijs treden wordt het ongebruikte
  budget aan de ouders/verzorgers terugbetaald;
 • De tto-ouderbijdrage is een persoonlijk budget. Daardoor blijft het budget
  aan het kind verbonden. Mocht aan het einde van de derde klas een positief
  saldo openstaan, wordt het bedrag teruggeboekt naar de ouders/verzorgers
  of als een korting op de kosten van het vierde jaar gegeven;
 • De RSG biedt een betalingsregeling aan. Als ouders/verzorgers een beroep
  willen doen op onze betalingsregeling en gespreid de tto-ouderbijdrage
  willen betalen, kunnen ze dat kenbaar te maken door een e-mail te sturen
  naar: schoolkosten@rsg-enkhuizen.nl
 • Wanneer het vanwege het inkomen onmogelijk is om tweetalig onderwijs te volgen, kunnen ouders/verzorgers aanspraak maken op een tto-beurs van de RSG Enkhuizen.
 • Op alle reizen gelden schoolreizenvoorwaarden, zie hier voor meer informatie.
  De kosten van de algemene reizen per leerjaar zijn niet inbegrepen in de tto-ouderbijdrage
  (bijvoorbeeld in de tweede klas reizen de leerlingen naar Terschelling en in de
  brugklas gaan de leerlingen op kamp)