Burgerschap op de RSG

Op de RSG leren we voor het leven. Je krijgt in de brugklas tijdens de mentorlessen les in burgerschap en in klas 2 bieden we burgerschap zelfs aan als zelfstandig vak. We behandelen daarbij de volgende zeven thema’s: Democratie, vreedzaam samenleven, diversiteit, kansengelijkheid, mensenrechten, leefomgeving en leefbare wereld. Een aantal van deze thema’s komt in de andere vakken al aan bod.

Burgerschapsdocent Cas van Spronsen: “Het vak burgerschap is ontstaan omdat niet alle burgerschapsthema’s in de vakken aan bod komen. Wel zijn ze belangrijk voor je ontwikkeling en wil de overheid ook dat leerlingen ze meekrijgen. Bij het vak Burgerschap zie ik dat leerlingen eerst niet zo goed weten wat ze moeten verwachten van het vak, maar al snel belangrijke maatschappelijke kwesties durven te bespreken.