Taalent

Taalent

De RSG Enkhuizen is hét adres voor Engels in de regio.

De RSG Enkhuizen is hét adres voor Engels in de regio. Voor basisschoolleerlingen heeft de RSG Enkhuizen Taalent ontwikkeld. Taalent is hét talentprogramma voor leerlingen op de basisschool. Het programma wordt aan leerlingen vanaf groep 4 aangeboden. Er zijn 12 niveaus Engels te volgen (tot ongeveer de derde klas van de middelbare school). De taalent-leerlingen volgen het programma op eigen niveau en tempo – écht op de leerling afgestemd.

Voor leerlingen in groep 7 en 8 kunnen zij vakken volgen in het Engels, zoals rekenen en science (biologie, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde en astronomie). Het platform wordt aangeboden aan basisscholen in de omgeving van de RSG Enkhuizen. Contact gaat via de juf/meester of interne begeleider van de basisschool en de coördinator van het tweetalig onderwijsprogramma van de RSG Enkhuizen.

Engels leren op eigen niveau en tempo maakt Engels leuk en toegankelijk voor iedereen!

Gerelateerde paginas: