Integriteitscode

De RSG Enkhuizen staat voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.

De RSG Enkhuizen wil dat vormgeven:

• vanuit waarden van het Openbaar Onderwijs;

• door goede werkgever te zijn die zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen;

• in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving;

De RSG Enkhuizen is een lerende organisatie. Goede communicatie tussen alle betrokkenen is een voorwaarde om de kwaliteit in de school te waarborgen. In een lerende organisatie worden in toenemende mate de voorwaarden gecreëerd waaronder medewerkers werkervaringen delen, zich professionaliseren, zich spiegelen aan elkaar, elkaar met respect bejegenen en waardoor een veilig klimaat ontstaat. De medewerkers van de RSG Enkhuizen doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze belanghebbenden vertrouwen kunnen hebben in de RSG Enkhuizen als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van de school bepalen. Dat is de reden om een aantal zaken vast te leggen in een integriteitcode.