Aanmelden en inschrijving

BRUGKLAS

Het aanmeldformulier voor de brugklas wordt binnenkort aan alle groep 8 leerlingen uitgereikt. Alle leerlingen worden voorzien van een tasje met daarin o.a. het RSG magazine. De uitreiking hiervan zal via de leerkracht van groep 8 verlopen. Met de bijgeleverde retourenvelop kan het aanmeldformulier worden teruggestuurd of worden ingeleverd bij de receptie van onze school.

Ook kunt u het formulier hieronder downloaden.

Binnenkort zullen wij u ook de mogelijkheid bieden om uw aanmelding online te doen.

TUSSENTIJDS AANMELDEN

Het aanmeldformulier voor tussentijdse aanmeldingen gedurende het huidige schooljaar kunt u opvragen bij de leerlingenadministratie per e-mail: aanmelden@rsg-enkhuizen.nl of telefonisch: 0228 350800.