Aanmelden

BRUGKLAS (eerste jaar)

Het (schriftelijk) aanmeldformulier voor de brugklas wordt medio januari aan alle groep 8 leerlingen uitgereikt. Alle leerlingen krijgen een tasje met daarin o.a. het RSG magazine. De uitreiking hiervan verloopt via de leerkracht van groep 8.

Met de bijgeleverde retourenvelop kan het aanmeldformulier worden teruggestuurd of worden ingeleverd bij de receptie van onze school. Ook kunt u het formulier online invullen. Klik op de onderstaande button om naar het formulier te gaan.

ONDERBOUW / BOVENBOUW (overstap van andere school)

Voor nieuwe / tussentijdse aanmeldingen adviseren wij je eerst contact op te nemen met de leerlaag coördinator van de betreffende afdeling en voor de keuze van het vakkenpakket met het decanaat van onze school. Nadat door hen is bevestigd dat aanmelding mogelijk is, kun je het online formulier invullen. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de leerlingenadministratie per e-mail: aanmelden@rsg-enkhuizen.nl of telefonisch: 0228 350800.