Aanmelden

BRUGKLAS (eerste jaar)

Vanaf volgend jaar krijgt de eindtoets een nieuwe naam; de doorstroomtoets. De inhoud blijft hetzelfde, maar het moment van afname wijzigt. Dat gebeurt namelijk al in februari. Vanaf eind maart hebben kinderen hun definitieve schooladvies op zak.

Anders dan andere jaren is er een vastgestelde week waarin leerlingen zich kunnen aanmelden bij de school van hun keuze.

Leerlingen kunnen zich aanmelden in de landelijke aanmeldweek van 24 maart tot en met uiterlijk 1 april 2024.

ONDERBOUW / BOVENBOUW (overstap van andere school vanaf leerjaar 2)

Voor nieuwe / tussentijdse aanmeldingen adviseren wij je eerst contact op te nemen met de leerlaag coördinator van de betreffende afdeling en voor de keuze van het vakkenpakket met het decanaat van onze school. Nadat door hen is bevestigd dat aanmelding mogelijk is, kun je het online formulier invullen. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de leerlingenadministratie per e-mail: aanmelden@rsg-enkhuizen.nl of telefonisch: 0228 350800.