Schoolkosten 2023-2024

Er worden tal van activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om georganiseerd. Deze activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. De school ontvangt geen geld van de overheid voor deze activiteiten. Daarom vraagt zij een vrijwillige bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s). De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad. Het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Niet betalen heeft geen gevolgen voor de inschrijving van de leerling op school en heeft geen gevolgen voor deelname aan de activiteiten*.

* Buitenschoolse activiteiten vinden alleen doorgang wanneer 80% van de betalingen is ontvangen.

Wanneer excursies/activiteiten worden geannuleerd vanuit de stromen en het budget niet geheel wordt uitgegeven, zal eind van het schooljaar 2023-2024 restitutie plaatsvinden.

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2023-2024 onderbouw
 B1M2H2A2M3H3A3
Evenementencommissie€  5,50€  5,50€ 5,50€ 5,50€ 5,50€   5,50€   5,50
Mediatheek€  5,00€  5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€   5,00€   5,00
Excursies en activiteiten€10,00€10,00€10,00€ 10,00€40,00€ 10,00€ 10,00
Projectweek duurzaamheid    €50,00€ 50,00€ 50,00
Introductiedagen*€150,00      
Werkweek* € 190,00€190,00€ 190,00€280,00 (alleen 23/24, daarna 65,-)  
Kunst & Cultuur stroom€100,00€ 100,00€100,00€ 100,00   
Science & ICT stroom€   20,00€   25,00€ 25,00€  25,00   
Sport stroom€190,00€190,00€190,00€190,00   
Tweetalig onderwijs€350,00€310,00€310,00€310,00€280,00€ 310,00€ 310,00

*De kosten voor de werkweken en introductiedagen in de brugklas zijn niet in de tto ouderbijdrage opgenomen.

Let op: m.i.v. oktober 2021 is een paspoort vereist voor toegang tot het Verenigd Koninkrijk. Mocht uw kind in bezit zijn van een niet Europees paspoort, verzoeken wij u contact op te nemen met de tto-coördinator.

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 202-2023 bovenbouw
 T4 H4 A4 H5 A5 A6 
Evenementencommissie €   5,50 €   5,50 €   5,50 €   5,50 €   5,50 €   5,50 
Mediatheek €   5,00 €   5,00 €   5,00 €   5,00 €   5,00 €   5,00 
Excursies en activiteiten € 60,00 € 50,00 € 51,50€ 10,00 € 11,50 € 44,50 
Excursie natuurkunde € 31,70 € 32,00
Tweetalig onderwijs € 30,00      
Werkweek  € 220,00     
Cambridge Global  Perspectives  € 135,00 € 150,00  € 150,00  
Overzicht kosten persoonsgebonden materialen/activiteiten schooljaar 2022-2023

ONDERBOUW

 B1 T2 H2 A2 T3 H3 A3 
Huur kluis €     6,00 €    6,00€    6,00€    6,00€    6,00€    6,00€    6,00
Slot kluis €   14,00       
Tekenetui met inhoud €   15,00       

BOVENBOUW 

 M4H4A4H5A5A6
Huur kluis€    6,00€     6,00€     6,00€    6,00€    6,00€ 6,00
Overzicht examenkosten Cambridge Englisch (CE) schooljaar 2023-2024

De kosten van het examen zijn afhankelijk van het examen: FCE, CAE of CPE en waar het examen wordt afgelegd.

Het examengeld varieert van € 150,- tot € 300,-.

Anglia

Voor de examenkosten van Anglia, verwijzen wij naar de website van Anglia: https://www.anglia.nl/prijzen.html

Wijze van betalen

Ouders hebben de mogelijkheid de vrijwillige ouderbijdrage te betalen met iDeal, via automatische incasso in één termijn, of via automatische incasso in drie termijnen.

De bijdrage voor persoonsgebonden materialen en activiteiten zoals tto en keuzevakken kunnen alleen middels iDeal worden betaald.

U ontvangt vooraf bericht vanuit ons betalingssysteem.

Financiële ondersteuning in de kosten 

Onder voorwaarden kunt u recht hebben op kindgebonden budget, zie www.toeslagen.nl 

Ook gemeenten vergoeden vaak dergelijke kosten (een vorm van bijzondere bijstand), afhankelijk van uw inkomen en de noodzakelijke kosten. Ga voor meer informatie naar de sociale dienst van uw gemeente. Zie ook www.leergeldwestfriesland.nl

Buitenschoolse activiteiten

Buitenschoolse activiteiten vinden doorgang wanneer 80% van de betalingen is ontvangen. Wanneer dit percentage niet wordt bereikt is het mogelijk dat de school besluit tot annulering. Uiteraard zullen de onderwijskundige onderdelen in dat geval in een andere vorm aan de leerlingen worden aangeboden.