Global Perspectives and Independent Research

In de bovenbouw van het atheneum en het havo bieden wij het vak Cambridge Global Perspectives and Independent Research aan. Het vak is gericht op leerlingen die van plan zijn om na hun voortgezet onderwijs een internationale opleiding te gaan volgen.

Global Perspectives als vak is onderdeel van het hoogste niveau van internationale examens van de Universiteit van Cambridge. Voor atheneumleerlingen betekent dit dat zij een A-level examen afleggen en voor havisten een IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Beide opleidingen leren de leerlingen belangrijke inhoudelijke kennis over bepaalde onderwerpen op wereldschaal, maar vooral ook zeer waardevolle vaardigheden die binnen de academische wereld goed van pas komen.

Bij uitstek geschikt ter voorbereiding op een internationale toekomst!

Wat houdt het vak in?

In de huidige maatschappij van snel veranderende meningen en verhoudingen zijn er nauwelijks nog eenvoudige of eensluidende oplossingen te vinden voor de belangrijkste problemen op onze planeet. Klimaatverandering, genetische manipulatie, duurzame toekomsten en groeiende tegenstellingen tussen religies zijn maar een paar van de mondiale vraagstukken waar de volwassenen van de toekomst mee zullen worden geconfronteerd.

Global Perspectives gaat over (onder andere) deze vraagstukken en dan vooral op de vraag of de beschikbare informatiebronnen over deze vraagstukken betrouwbaar zijn. De leerlingen leren omgaan met conflicterende meningen en tegengestelde informatiebronnen en leren alle beschikbare informatie te analyseren, te evalueren en daarna hun eigen mening vorm te geven of bij te stellen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de zogenaamde Critical Path methode: een unieke aanpak – ontwikkeld door Cambridge University – om deze mondiale vraagstukken op een gestructureerde manier aan te pakken en te beschouwen.

Het vak omvat twee grote onderdelen: het Global Perspectives deel, waarbij ingegaan wordt op de vraagstukken op wereldschaal met behulp van Critical Path én een Independent Research deel, waarin de leerling de vaardigheden van het eerste deel gaat toepassen in een onderzoeksopdracht. In vergelijking met de Nederlandse situatie levert deze opdracht dus een Engelstalig ProfielWerkStuk (PWS) op. Een Global Perspectives leerling hoeft daarom dus geen Nederlandstalig PWS meer te schrijven.

Wat levert het op?
Het Global Perspectives programma bestaat uit een viertal examenonderdelen, inclusief het eerder genoemde Independent Research deel. Alle examens worden op school afgenomen. De eerste drie onderdelen van de examens worden becijferd door de Universiteit van Cambridge, de onderzoeksopdracht wordt becijferd door de vakdocent op school en vervolgens beoordeeld door de universiteit. Als alle examenonderdelen zijn afgerond volgt een certificaat waarop het prestatieniveau van de leerling vermeld wordt.

Zeer interessant is het feit dat dit certificaat, dat uiteraard op Engelse en Amerikaanse universiteiten al wordt geaccepteerd als bewijs van vóóruniversitair niveau, nu ook door meerdere Nederlandse universiteiten wordt geaccepteerd en gewaardeerd. In het huidige Nederlandse systeem van hoger onderwijs, waar assessment en ‘jezelf bewijzen’ om toegelaten te worden steeds belangrijker wordt, levert het Cambridge A-level of IGCSE Global Perspectives Certificate een duidelijke meerwaarde op.

Wat zijn de toelatingseisen?

Global Perspectives worden alleen aan tto-leerlingen in de havo-afdeling aangeboden. Het programma begint in het 3e leerjaar en wordt in havo 4 afgerond.

Op het atheneum wordt Global Perspectives aan leerlingen uit alle profielen aangeboden. Het vak zal volledig in het Engels worden aangeboden. Dit betekent dat een goede basiskennis van de Engelse taal in woord en schrift van groot belang is. Er wordt daarom een ingangseis gehanteerd van een 7.0 voor tto-leerlingen en een 8.0 voor niet-tto-leerlingen voor het vak Engels op eindrapport van atheneum 3. Met nadruk moet gezegd worden dat dit programma dus zeker niet alleen voor leerlingen toegankelijk is die de tto-onderbouw hebben doorlopen.

Een selectieprocedure voor alle leerlingen vindt plaats gebaseerd op het schrijven van een motivatiebrief met een aanvullende opdracht. De informatie voor de brief en opdracht worden via Magister aan de leerlingen beschikbaar gesteld. Omdat het vak is opgebouwd vanuit Critical Path, is het zeer belangrijk dat een leerling die kiest voor Global Perspectives niet terugschrikt voor de grote mate van zelfverantwoordelijkheid die van hem/haar gevraagd wordt.

Wat kost het?

De kosten voor de examens zijn in de schoolgids te vinden. 

Gerelateerde paginas: