Leerlingen die extra zorg nodig hebben

De RSG wil leerlingen helpen het beste uit zichzelf te halen in hun ontwikkeling naar een zelfstandig mens. Dit geldt zeker voor leerlingen die een extra zorg nodig hebben vanwege ADHD, ADD, Autisme of een lichamelijke beperking enzovoorts.

Deze leerlingen krijgen extra ondersteuning passend bij wat zij nodig hebben. Deze bestaat uit individuele begeleiding op een vast moment, observaties in de klas, het maken van handelingsplannen, het volgen van eventuele trainingen, overleg met ouders en docenten. Kortom, er wordt zoveel mogelijk geprobeerd de leerling een veilige plaats te bieden waarin hij/zij zich kan ontwikkelen, passend bij zijn/haar capaciteiten. 

Gerelateerde paginas: