Zo doen we het!

Op de RSG willen we alle leerlingen ‘meer dan een diploma’ bieden. Dat houdt
in dat we je natuurlijk opleiden voor het diploma, maar dat we je ook willen voorbereiden op het leven na de RSG. Om dit te bereiken is het belangrijk dat alle leerlingen en medewerkers op de hoogte zijn van de basisafspraken. Met
dit document maken we de meest voorkomende afspraken inzichtelijk, zodat iedereen (zowel leerlingen als medewerkers) zich zoveel mogelijk kan richten op het doel: het volgen of aanbieden van goed onderwijs.

Basisregels RSG

 • In de les
 • Je komt op tijd, en hebt je huiswerk en spullen op orde.
 • Telefoons doe je in de telefoontas.
 • Jouw jas doe je in je kluisje of hang je op in de garderobe.
 • Bij uitval verschuift het huiswerk naar de volgende les.
 • Rooster
 • Leerlingen moeten in ieder geval tot 16.15 uur beschikbaar zijn voor
  school(activiteiten).
 • Leerlingen checken dagelijks Zermelo en/of Magister of er
  roosterwijzigingen zijn.

  Toetsen
 • Repetities worden minimaal één week voor de toets opgegeven.
 • Specifieke richtlijnen rondom toetsen staan in het leerlingenstatuut.
 • Aanwezigheid/ziekte
 • Toets gemist? Je maakt dan een inhaalafspraak bij je docent. Standaard
  is het inhaalmoment de eerstvolgende dinsdagmiddag.
 • Te laat gekomen? Dan geldt de keuze:
  a) aan het einde van de dag een half uur nablijven in het domein of
  b) de volgende ochtend om 7.45 uur melden bij de receptie.
 • Zie het verzuimprotocol voor de uitgebreide richtlijnen.
  Eruit gestuurd?
 • Direct melden in het domein, lever je telefoon in bij de
  onderwijsassistent. Is er geen onderwijsassistent aanwezig? Dan meld je je bij een onderwijsassistent in een ander domein.
  Aan het einde van de les melden bij de docent. Mocht er geen gelegenheid zijn om een gesprek te voeren, dan wordt een
  vervolgafspraak gemaakt.

 • Social media
 • We gaan respectvol met elkaar om op social media.
 • Domeinen
 • De domeinen zijn bedoeld om aan school te werken. Pauze houden, eten
  en drinken doe je in de aula of buiten.
 • En verder…
 • Volg instructies van medewerkers altijd op. Ergens niet mee eens? Dan
  ga je daar op een later moment over in gesprek. Eventueel helpt je mentor of de leerlaagcoördinator daarbij.
 • Leerlingen zijn welkom om na schooltijd in de domeinen aan hun school of huiswerk verder te werken. Heb je geen school- of huiswerk meer?
  Dan ga je naar huis. Op die manier kunnen andere leerlingen rustig en geconcentreerd doorwerken.
 • Als leerling zorg je dat je op de hoogte bent van de regels en afspraken
  zoals opgenomen in het leerlingstatuut rsg-enkhuizen.nl/leerlingstatuut, het
  schoolreglement rsg-enkhuizen.nl/schoolregels en het verzuimprotocol rsgenkhuizen.nl/verzuim.
  Een volledig overzicht van alle schoolregels en -protocollen is te vinden op onze website.
 • Natuurlijk kan je altijd bij je mentor terecht als je nog vragen hebt!