Studielast

In de bovenbouw wordt er niet meer alleen naar lesuren gekeken maar wordt de tijd die een leerling voor een vak kwijt is, uitgedrukt in studielast. Hierbij gaan we uit van de tijd die de gemiddelde leerling nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid stof eigen te maken, zowel op school als thuis. De studielast omvat alles: werkstukken schrijven, boeken lezen, werken in de mediatheek, op excursie gaan, het volgen van lessen, huiswerk maken etcetera.