Ontruimingsoefening RSG

Hopelijk is het nooit nodig, maar als het door brand of een andere calamiteit nodig zou zijn dan houden we ons aan het zogeheten ontruimingsplan. In een dreigende situatie kan men gemakkelijk paniek of onrust veroorzaken en dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Het plan is op de RSG een onderdeel van onze B(edrijfs) H(ulp) V(erlening).

Een ontruimingsplan zorgt ervoor dat onze medewerkers en onze leerlingen efficiënt in veiligheid gebracht kunnen worden. Ontruimen gebeurd dan ook preventief en is het is belangrijk dat iedereen weet hoe we op een gestructureerde manier het schoolgebouw kunnen verlaten. Jaarlijks oefenen we met alle leerlingen en medewerkers deze ontruiming.

In onderstaande video laten we zien hoe dit gaat.