Verwerking persoonsgegevens en privacy

Leerlinggegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De RSG gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met deze gegevens en de bescherming van de privacy van onze leerlingen.

Ouder(s), verzorger(s), leerlingen van 16 jaar en ouder en medewerkers van onze school kunnen hun persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden inzien.

Ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, kunnen hun privacy-instellingen inzien en/of wijzigen via Magister of hiervoor contact opnemen met de school via privacy@rsg-enkhuizen.nl