Onderwijsresultaten

Jaarlijks bepaalt de Inspectie de opbrengsten van scholen voor voortgezet onderwijs van het voorafgaande schooljaar en presenteert die op de opbrengstenkaart. Deze kaart wordt hieronder gepubliceerd en is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. Hierop worden per vestiging op het niveau van de onderwijssoorten de resultaten gepresenteerd van het rendement onderbouw, het rendement bovenbouw en het gemiddelde cijfer van het centraal examen. Op de website van de Inspectie treft u ook een beschrijving van de wijze van beoordelen en een toelichting op de indicatoren.