zonsopkomst
Het wezenlijke in het onderwijs
is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken.- Ernest Renan (1823-1892)
Puzzelstukjes
De RSG Enkhuizen:
één team, één visie: de toekomst van uw kind!
Bricklayer
Laying a solid
educational foundation for our pupils!

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de RSG Enkhuizen. De taak van de Raad van Toezicht behelst in ieder geval het houden van het intern toezicht, het zijn van een sparringspartner voor het College van Bestuur en het voeren van het werkgeverschap van dit college. Dit betekent dat de Raad van Toezicht altijd alle aspecten van de school en alle relevante belangen in overweging neemt.

 

De Raad van Toezicht bestaat vanaf 20 oktober 2020 uit de volgende leden:

Dhr. J.P.M. Jong

voorzitter

Mw. A. van der Meij

lid     

mw. M.J.L. Terpstra

lid

 

Postadres: Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen.

e-mailadres: raadvantoezicht@rsg-enkhuizen.nl

 

Kijk hier verder voor inzage in: 

1. HET REGLEMENT RVT

2. TOEZICHTSAGENDA RVT

3. REGLEMENT AUDITCOMMISIE