TTO brugklas

Wij hebben twee soorten brugklassen in het tweetalig onderwijs:

  1. mavo/havo – voor leerlingen met een vmbo-tl-advies of combi vmbo-tl-/havo-advies;
  2. havo/vwo – voor leerlingen met een zuiver havo-advies of hoger.

Door het jaar heen worden de brugklasleerlingen op twee niveaus getoetst.

Leerlingen in de mavo-/havo-klas worden op het mavoniveau en havoniveau getoetst en leerlingen in de havo-/vwo-brugklassen op havo- en vwo-niveaus. De resultaten van alle toetsen worden in het internetportaal Magister ingevoerd. Dit geeft zowel de leerling als ouders/verzorgers een idee van hoe het kind het doet door het jaar heen.

Drie keer per jaar verschijnt een rapport thuis en op verschillende momenten worden 7-minuten gesprekken aangeboden om met de docenten een gesprek te voeren. Aan het eind worden de bevorderingsnormen voor toelating tot de tweede klas gebruikt. Voor tto-leerlingen zijn er zes opties beschikbaar: t-vwo/atheneum, of regulier atheneum, t-havo of regulier havo, t-mavo of regulier mavo. Soms wordt geadviseerd om een leerling in een parallelle leerweg te plaatsen of een leerling te laten doubleren.

Wij willen dat de leerling de juiste plek heeft om op zijn niveau te werken en leren.