Presentaties ouderavonden Havo en atheneum

Op 5 februari j.l. waren er voor de verschillende klassen presentaties voor de ouders van onze havo en atheneum leerlingen.

Tijdens deze avond is er gesproken over verschillende onderwerpen die van belang zijn in het betreffende leerjaar, waaronder de presentatie over aanmelding bij hbo/wo en studiefinanciering. Deze informatie kunt u hierbij nog eens nalezen.

De andere presentaties volgen per omgaande.

14781389 – funny schoolgirl looking through the magnifying glass