wat er ook is
Wat er ook is...
wij zijn er voor je!
help
We helpen je graag!
Durf te vragen.
identiteit
Het zijn lastige tijden
maar je staat er niet alleen voor..

Natuurlijk hopen we allemaal dat we zonder enige problemen onze schoolperiode doorlopen. Helaas geldt dat niet altijd voor iedereen. Soms komt het voor dat een leerling extra hulp nodig heeft op het gebied van leer-of sociaal emotionele problemen. Bij behoefte aan specifieke expertise kan een leerling worden aangemeld bij het ondersteuningsteam; het OT. 

Per 1 augustus 2018 biedt het onderwijs in West-Friesland een oplossing voor leerlingen met een havo- of vwo-advies die, vaak door (kenmerken van) autisme, zijn aangewezen op het voortgezet speciaal onderwijs.

 

Het Studielokaal geeft huiswerkbegeleiding op de RSG.
Onder begeleiding van kundige begeleiders wordt er, op school, na afloop van de lessen, gewerkt aan de planning en organisatie en worden de leerlingen ook inhoudelijk door de begeleiders geholpen met het maken van het huiswerk.

Ben je van de basisschool gekomen met een vwo-advies? En werd dit ook nog eens ondersteund door een NIO- of Cito-toets? Wat geweldig!