Zomerschool

Dit schooljaar biedt de RSG Enkhuizen de zomerschool aan.

De zomerschool is een samenwerkingsverband van VO-scholen in West-Friesland.

 

Wat is het doel van de zomerschool?

De zomerschool biedt aan leerlingen die in principe niet bevorderd zijn een kans om voor één vak de opgelopen achterstand weg te werken in een korte, intensieve periode aan het begin van de zomervakantie. Bij voldoende resultaat kunnen zij alsnog overgaan. Het is niet de bedoeling dat de zomerschool in de plaats komt van zittenblijven; voor een bepaalde groep leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie.

 

Voor welke leerlingen is de zomerschool bestemd?

De zomerschool is bedoeld voor leerlingen uit alle afdelingen. Tijdens de rapportvergaderingen wordt besloten welke leerlingen in aanmerking komen voor de zomerschool. De RSG heeft een beperkte hoeveelheid plaatsen, zodat we rekening houden met een selectie.

De betrokken leraren en mentoren baseren hun beslissing niet alleen op de cijfers van de leerlingen, maar kijken ook naar andere aspecten en omstandigheden die de prestatie kunnen beïnvloeden. Leerlingen kunnen zich niet zelf aanmelden voor de zomerschool.

Deelname aan de zomerschool is vrijwillig.

 

Hoe werkt de zomerschool?

Leerlingen worden gedurende een week intensief begeleid om achterstanden in te halen. De leerlingen volgen lessen in kleine groepjes van maximaal zes leerlingen op een begeleider. Leerkrachten van Lyceo begeleiden de leerlingen. Vakleraren van de RSG zijn nauw betrokken bij de samenstelling van het studieprogramma. Een afsluitende toets bepaalt of een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar. Deze toets wordt samengesteld en genormeerd door een vakleraar van de RSG, het corrigeren van de toets gebeurt door een vakleraar van de eigen school of door een leraar van Lyceo. De beslissing om de leerling wel of niet te bevorderen wordt uiterlijk op 4 september bekend gemaakt.

 

Waar en wanneer is de zomerschool?

De zomerschool vindt plaats van 24 juli t/m 28 juli 2017. De lessen zijn van 09.00 uur tot 15.30 uur in het Martinuscollege te Grootebroek of op een nader te bepalen schoollocatie in Hoorn.

 

Wat zijn de kosten van de zomerschool?

Aan de zomerschool zijn geen kosten verbonden.  

 

De school beslist of uw kind in aanmerking komt voor de zomerschool. Maar als u vermoedt dat uw kind het dit jaar niet met groot gemak gaat halen, dan kunt u bij het plannen van de vakantie rekening houden met de zomerschool.

 

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de zomerschool? Neem dan contact op met de conrector van de afdeling van uw kind.

 

Met vriendelijke groet,

D. Lam

Conrector Atheneum

RSG Enkhuizen