Succes
Ons onderwijs,
jouw succes!
future
Alles voor een internationale
toekomst!
toekomst
Jouw talent,
jouw toekomst!
Uitdaging
Uitdaging voor elke leerling!
Uitdaging voor jou!

Business school

BUSINESS SCHOOL

 

Een profiel gebaseerd op economische vakken, ondernemendheid en ondernemerschap

Sinds schooljaar 2014-2015 is de RSG een gecertificeerde VECON Business School. Dit betekent in de havo afdeling onder meer:
* extra aandacht voor economische vakken

* Algemene Economie
* Management & Organisatie

* ervaring opdoen, middels

* stages en bedrijfsbezoeken
* business games en beleggingsspellen
* het opzetten van een eigen bedrijf

* extra lesstof

* basismodule
* module Boekhouden

 
Waarom kiest de RSG voor VECON BUSINESS SCHOOL ?


Leerlingen maken een bewustere keuze voor het profiel Economie en Maatschappij, want ze maken kennis met ondernemerschap en kunnen zich oriënteren op de mogelijkheden die er zijn als je economische vakken als basis kiest.
Leerlingen kunnen hun talent optimaal ontwikkelen vanwege de extra mogelijkheden en uitdagende opdrachten.
Leerlingen krijgen in HAVO 5 een certificaat als bewijs van hun extra inspanningen.
Leerlingen hebben het voordeel van doorlopende leerlijnen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs tot aan de start in het hoger onderwijs. Meer basiskennis, beter weten wat je wilt, meer vaardigheden en beter weten wat je kunt, leidt tot betere keuzes voor  vervolgonderwijs en minder uitval.

De RSG biedt, naast de stromen en het tweetalig onderwijs, nieuwe mogelijkheden voor een flinke groep leerlingen. Veel ouders en leerlingen zullen deze kansen zien en grijpen.
De RSG komt in contact met het bedrijfsleven uit de regio.
De RSG heeft veel vrijheid bij het invullen van het profiel en kan daardoor aansluiten op de vraag van leerlingen, ouders en bedrijfsleven. We leveren maatwerk.

Hoe profileert de RSG  zich als VECON BUSINESS SCHOOL?
Wij zijn gekwalificeerd als VECON BUSINESS SCHOOL door zowel in de onderbouw als in de bovenbouw aan een
aantal eisen te voldoen.
Alle leerlingen maken in de onderbouw kennis met de belangrijke economische aspecten in de maatschappij en komen in contact met (personen van) organisaties buiten de school.
De leraren die betrokken zijn bij de VECON BUSINESS SCHOOL krijgen de gelegenheid zich te scholen en de netwerkbijeenkomsten bij te wonen. Eens in de zoveel tijd organiseert de RSG zelf zo'n bijeenkomst.

Leerlingen in de bovenbouw van de RSG krijgen een aanbod van extra modules. Leerlingen die deze extra modules volgen, ontvangen een persoonlijk certificaat. Er is dus een VBS-certificaat voor de RSG en daarnaast is er voor de leerlingen een persoonlijk VBS-certificaat.

Een VECON BUSINESS SCHOOL  biedt de leerling extra's aan op het  gebied van de economie!

In de onderbouw doen alle leerlingen in groepjes ervaring op met het opzetten van een eigen bedrijfje. Tijdens het project ECONOMIE IN BEDRIJF krijgen deze bedrijfjes een startkapitaal dat ze minimaal moeten verdubbelen. Door het maken en verkopen van een ‘eigen’ product doen leerlingen ervaring op met organiseren, productie, presenteren, planning, boekhouden en winst maken. De opbrengst van deze verdubbeling gaat overigens naar een van te voren vastgesteld ‘goed doel’.

In de bovenbouw kunnen leerlingen individueel kiezen uit vele modules bijvoorbeeld: Business Game, Solliciteren, Excel, Gastsprekers, Bedrijfsbezoeken, Bedrijfsmaatschappelijke stage, Elementair Boekhouden, Beleggen enz. (Dit is slechts een greep uit het aanbod), waarmee ze Business Schoolpunten kunnen verzamelen. Bij voldoende punten ontvangt de leerling het VECON BUSINESS SCHOOL Certificaat. Een landelijk erkend bewijs dat tijdens de havo-opleiding extra kennis en vaardigheden zijn vergaard op het gebied van ondernemen.

De RSG kreeg in oktober 2014 het certificaat uitgereikt van de VECON BUSINESS SCHOOL door Ton van Goor van de Vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken, de VECON.
Een school is VECON BUSINESS SCHOOL als de school een profiel heeft gebaseerd op de ondernemerskwaliteiten en de economische vakken.
Dit profiel is ontwikkeld door de VECON met als doel tegemoet te komen aan enerzijds de veranderingen in de maatschappij en aan de noodzaak elk talent tot ontwikkeling te laten komen en anderzijds aan het verlangen van scholen de economisch- maatschappelijke vakken meer in samenhang aan te bieden.

Als ondernemerskwaliteiten worden twee eigenschappen genoemd:
 * ondernemendheid - dit verwijst naar de mentaliteit van initiatief nemen, dus initiatiefrijk zijn; zaken in beweging willen zetten; kansen zien en grijpen.
 * ondernemerschap - dit verwijst naar de houding van risico aandurven, van lef hebben.

Een onderneming kan niet zonder bedrijfsleider. Hij / Zij zorgt ervoor dat de taken uitgevoerd worden en er goed wordt samengewerkt.