Kruiden
Wat je smaak ook is
wij hebben de juiste stroom voor je!

Algemene informatie

RSG en TTO en stromenschool, jouw uitdaging?

 

De RSG is voor leerlingen heel aantrekkelijk door hen in de brugklas een stroom te laten kiezen, waar ze een

bijzondere interesse in hebben. De gedachte hierachter is simpel: je leert met meer plezier als je dingen doet die

je leuk vindt en waarin je je kunt verdiepen. Met plezier naar school gaan, komt de leerprestaties zeker ten goede.

Leerlingen met een havo/vwo advies kunnen behalve voor een stroom ook nog voor tweetalig onderwijs (tto) kiezen.

 

Welke stromen biedt de RSG?

De RSG kent in de brugklas vier stromen, te weten: Sport, Science & ICT, Kunst en Cultuur

en tot slot een Young Life Stroom. De RSG daagt jou uit om je talent te ontplooien en jezelf te ontwikkelen op een manier die bij jou past. ‘Leren op maat’ noemen we dat tegenwoordig in het onderwijs. Als leerling van groep acht zijn de meesten

van jullie dik aan een nieuwe uitdaging toe.

Wij van de RSG gaan die uitdaging graag met je aan!

 

Hoe zien de brugklassen er uit?

Op de RSG worden kinderen met verschillende testen en adviezen door elkaar geplaatst. De meeste klassen

hebben dus vmbo/gt – havo en vwo leerlingen in de groep. Een uitzondering wordt gemaakt voor de tto-klas (tto=tweetalig onderwijs) en de ‘kleine brugklas’. De tto- klas bestaat uit havo en vwo leerlingen en de ‘kleine brugklas’uit vmbo – leerlingen, waarvan nog niet helemaal duidelijk is of ze de beroepsgerichte of de theoretische richting moeten volgen. Leerlingen van de verschillende stromen zitten gewoon bij elkaar in de klas en komen tijdens de zogenaamde ‘stroomuren’ bij elkaar in de groep van hun keuze. Elke stroom heeft twee klokuren per week, waarin je een

soort specialisatie kiest. 

  

Wat je zeker moet weten

Bij aanmelding moet je een 1e en een 2e keus opgeven voor de stroom die je graag wilt doen. We streven er namelijk naar om werkbare groepen te maken. Voor de leerlingen is dit van groot belang.Je kiest in principe een stroom voor minimaal één jaar en je kunt dus niet tussentijds overstappen.

Verscheidene stromen kennen speciale activiteiten, waarvoor een extra ouderbijdrage wordt gevraagd.

 

Meer informatie?

Als je meer wilt weten over je mogelijkheden op de RSG kan je een persoonlijke afspraak maken (0228-350800)

 

Voor tweetalig onderwijs (tto) is er een aparte informatiebijeenkomst.