wat er ook is
Wat er ook is...
wij zijn er voor je!
help
We helpen je graag!
Durf te vragen.
identiteit
Wie je ook bent,
je mag er zijn!

Special Class

Per 1 augustus 2018 biedt het onderwijs in West-Friesland een oplossing voor leerlingen met een havo- of vwo-advies die, vaak door (kenmerken van) autisme, zijn aangewezen op het voortgezet speciaal onderwijs. Tot nu toe konden deze leerlingen alleen terecht in Lelystad of Amsterdam. Dit brengt veel reistijd met zich mee. Dat staat op gespannen voet met een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs: zo thuisnabij mogelijk.

Op 1 augustus 2018 is de Special Class gestart. Deze brugklas is gehuisvest in een reguliere school voor voortgezet onderwijs, i.c. de Copernicus in Hoorn. De klas telt minder leerlingen dan een reguliere brugklas. De klas heeft twee vaste mentoren met veel ervaring met deze doelgroep, waarvan er bij elke les eentje aanwezig is. Van elk schoolvak krijgen de leerlingen minimaal één les per week van een vakdocent. Alle docenten zijn speciaal hierop getraind en worden begeleid door de mentoren.

De aanpak in de klas houdt rekening met de behoeften van de leerlingen.

De klas zit in een vast lokaal; de leerlingen krijgen een kluisje bij dit lokaal. Elke dag kent dezelfde opbouw.

De aanpak lijkt op die van het voortgezet speciaal onderwijs. Met een groot voordeel: de klas zit in een reguliere school. In de loop van de brugklas, maar ook in de jaren daarna, zal steeds met elke leerling gekeken worden welke onderdelen van het regulier programma voor hem of haar geschikt zijn. Op maat, in kleine stappen die goed worden voorbereid en geëvalueerd.

De special class begint nu op Copernicus. Daar zal het echter niet bij blijven. De bedoeling is dat het voortgezet onderwijs in onze regio in een aantal jaren toegroeit naar een stelsel van voorzieningen op diverse scholen, waarmee deze leerlingen goed bediend worden in hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met Sandra Kerkhof, afdelingsleider onderbouw havo/vwo van de Copernicus (0229-236344) of lees verder in de folder.

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel