wat er ook is
Wat er ook is...
wij zijn er voor je!
help
We helpen je graag!
Durf te vragen.
identiteit
Het zijn lastige tijden
maar je staat er niet alleen voor..

Opvoeden tijdens coronacrisis

ZORG

Alweer enige weken zitten we allen in een ''niet gewone tijd''. Hoewel we met zijn allen steeds beter kunnen omgaan met deze nieuwe situatie, vraagt het nog steeds veel van onze creativiteit en flexibiliteit. Nu de scholen vanaf 2 juni weer open mogen moeten we opnieuw onderzoeken hoe we dat voor iedereen het beste kunnen invullen. In de praktijk zal het niet meteen betekenen dat alle leerlingen weer tegelijk aanwezig kunnen zijn en tot die tijd vragen we nog steeds van ouders en leerlingen de nodige extra aandacht. Ouders die hun kinderen nog steeds thuis begeleiding moeten geven in schoolwerk, terwijl ze daarnaast veelal ook hun eigen werk moeten doen. Hoe kun je als ouder ervoor zorgen dat er in het schoolwerk structuur komt, zodat het kind weet waar hij aan toe is en hoe zat het ook alweer met wiskunde of Frans?? En hoe ga je om met extra spanningen die dit oplevert in de thuissituatie.

 

Vanuit de BRIJDER STICHTING is er een brief aan alle ouders / verzorgers geschreven over eventuele hulp. Deze kunt u hier lezen. Ouders die behoefte hebben aan extra ondersteuning of zorg verwijzen wij graag naar de diverse mogelijkheden op de pagina over ZORG. Ook kunt u meer lezen in de folder: Opvoeden tijdens de corona crisis.

 

Maar ook voor leerlingen is er hulp. Er is een speciale website waarop zij kunnen chatten als zij met vragen zitten rondom het Corona virus; “Wat kun je zelf doen als jongere?”. Ook wordt er een luisterend oor voor de jongeren aangeboden door de jongerenwerkers en zijn er vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding. 

 


Voor verdere informatie verwijzen wij naar onderstaande websites:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

https://www.ggdhollandsnoorden.nl

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

https://www.youtube.com/watch?v=ARpZtq9IpAc

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

 

GGD Hollands Noorden (GGD HN) heeft de mogelijkheden van opvoedingsondersteuning uitgebreid en aangepast aan de coronasituatie.

Meer informatie en tips over opvoeden tijdens de coronacrisis kunt u verder lezen in de volgende folder of brief van de GGD.