wat er ook is
Wat er ook is...
wij zijn er voor je!
help
We helpen je graag!
Durf te vragen.
identiteit
Wie je ook bent,
je mag er zijn!

Ondersteuningsteam (OT) en interne ondersteuning

In eerste instantie is de mentor (een docent of docente) verant­woor­delijk voor een klas of groep.

Hij/zij tracht een klimaat te creëren waarin leerlingen en docenten zich thuis voelen. De mentor wordt door de docen­ten, die aan de klas of groep lesgeven, op de hoog­te gehouden van de studieresultaten en eventuele problemen.

Ouders die kennis willen nemen van ge­drag en vorderingen van hun kind, kunnen zich in de eerste plaats tot de betreffende mentor wenden.

Als er aanleiding toe is, kan de mentor de ou­ders op de hoogte brengen van de studie­re­sultaten en het gedrag van hun kind. De mentoren van brugklas-1 bezoe­ken in de loop van het schooljaar de ou­ders/­ver­zorgers van al hun leerlingen.

 

Het kan voorkomen dat een mentor gedrag-, leer- of sociaal emotionele problematiek signaleert bij de leerling.

De mentor is degene die daar actie op zal ondernemen. Zo kan de mentor de leerling inbrengen in het kernteam en/of een leerlingbespreking waarbij alle lesgevende docenten meedenken om tot een plan van aanpak te komen.

Mocht er meer expertise nodig zijn dan kan de leerling door de mentor na schriftelijke toestemming van ouders/

verzorgers aangemeld worden bij het ondersteuningsteam, het O.T. Het O.T  komt wekelijks bij elkaar.

Hierin zitten de volgende personen:

  • Zorgcoördinator sociaal-emotionele problematiek
  • Zorgcoördinator leer- en gedrag problematiek
  • Counselor
  • School Maatschappelijk Werk

 

Het ondersteuningsteam heeft indien nodig  contact met de Brijder stichting voor alcohol-, drugs- en game verslaving, leerplicht, jeugdarts, jeugdverpleegkundige en de politie.

 

Het ondersteuningsteam brengt de situatie rond individuele leerlingen in beeld en geeft adviezen over de manier waarop binnen de school de situatie van de leerlingen kan worden verbeterd. Dit kan met leerprestaties te maken hebben maar ook met gedrag of op het sociaal emotionele vlak.

Het kan zijn dat de problematiek niet door school opgepakt kan worden en dan zal er advies gegeven worden om een aanmelding te doen bij het stads-of gebiedsteam. De school maatschappelijk werkster zal de casus na toestemming van ouders/verzorgers meenemen en inbrengen bij het stads- of gebiedsteam. Zij is de verbinding tussen school en hulpverlening. Voor uitwisseling van gegevens met externe instanties wordt schriftelijk om toestemming gevraagd.

Ouders en mentoren krijgen een terugkoppeling betreffende het advies vanuit de bespreking van het ondersteuningsteam. Leerlingen die overstappen naar een andere school alsmede leerlingen die binnen de school naar een andere afdeling gaan worden ook in het ondersteuningsteam besproken.

 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel