wat er ook is
Wat er ook is...
wij zijn er voor je!
help
We helpen je graag!
Durf te vragen.
identiteit
Het zijn lastige tijden
maar je staat er niet alleen voor..

GGD Hollands Noorden (GGD HN) heeft de mogelijkheden van opvoedingsondersteuning uitgebreid en aangepast aan de coronasituatie. Ouders, opvoeders en professionals hebben vragen of willen juist ideeë n opdoen hoe om te gaan met deze situatie. We willen jullie vragen om de mogelijkheden die we bieden met ouders en met elkaar te delen!

Vanuit de ondersteuning zijn wij ook aan het zoeken hoe wij zo optimaal mogelijk de leerlingen of ouders kunnen ondersteunen. Dat geldt ook voor de externe partijen die participeren in de ondersteuning. Hierna volgt een aantal initiatieven waar u eventueel gebruik van kunt maken.

 

Om het wat duidelijker te maken hebben wij alle zorg die wordt geboden op de RSG in een schema in kaart gebracht.

Begeleidingskaart RSG-Enkhuizen (PDF)

 

Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van de wet op ‘passend onderwijs’ een wettelijke verplichting voor elke school. In dit profiel staat op hoofdlijnen beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Voor het volledige document lees verder. 

Dyslexie, ook wel woordblindheid genoemd, betekent letterlijk dat iemand moeite heeft met taal. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Op de RSG zijn er voor leerlingen met dyslexie afspraken gemaakt.

Deze kunt u lezen op de volgende pagina.