wat er ook is
Wat er ook is...
wij zijn er voor je!
help
We helpen je graag!
Durf te vragen.
identiteit
Wie je ook bent,
je mag er zijn!

Natuurlijk hopen we allemaal dat we zonder enige problemen onze schoolperiode doorlopen. Helaas geldt dat niet altijd voor iedereen. Soms komt het voor dat een leerling extra hulp nodig heeft op het gebied van leer-of sociaal emotionele problemen. Bij behoefte aan specifieke expertise kan een leerling worden aangemeld bij het ondersteuningsteam; het OT. 

Ben je van de basisschool gekomen met een vwo-advies? En werd dit ook nog eens ondersteund door een NIO- of Cito-toets? Wat geweldig!

Het Studielokaal geeft huiswerkbegeleiding op de RSG.
Onder begeleiding van kundige begeleiders wordt er, op school, na afloop van de lessen, gewerkt aan de planning en organisatie en worden de leerlingen ook inhoudelijk door de begeleiders geholpen met het maken van het huiswerk.

Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van de wet op ‘passend onderwijs’ een wettelijke verplichting voor elke school. In dit profiel staat op hoofdlijnen beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Voor het volledige document lees verder.