Voorlichting en bijeenkomsten
Soms is advies gewenst...

Bijeenkomst over angst & depressie en suïcide.

Vorig schooljaar hebben wij een informatieavond voor ouders georganiseerd betreffende het thema angst en depressie.

Uit de reacties van ouders die deze avond bezocht hebben, maak ik op dat ouders graag meer willen weten over hoe je hier als ouders mee om kunt gaan. Het zal u niet ontgaan zijn dat dit onderwerp ook landelijk veel aandacht krijgt.

 

De gemeenten en het Samenwerkingsverband West-Friesland hebben overlegd en er is besloten dat er een pilot gestart wordt op de RSG in Enkhuizen en op het d’Ampte, een locatie van het Tabor College, in Hoorn. De pilot bestaat onder andere uit de inzet van preventiemedewerkster Marianne Frieling van GGZ die tot de zomervakantie vier uur per week aan onze school verbonden is. Haar inzet zal zeer divers zijn. Zo houdt ze een leerlingspreekuur waarvoor leerlingen zich kunnen aanmelden als zij niet lekker in hun vel zitten en niet zo goed weten wat ermee te doen. Marianne gaat geen behandeling aan, maar geeft wel adviezen. Daarnaast is er een laagdrempelig spreekuur voor ouders waar vragen gesteld kunnen worden. Als u even niet weet of het gaat om angstproblematiek of depressiviteit en wilt u advies in wat u het beste kunt doen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

 

De spreekuren voor zowel leerling als ouder zijn op maandagochtend van 9.30 tot 13.30 en zijn inmiddels gestart. De leerlingen worden via het ondersteuningsteam van de school bij Marianne Frieling aangemeld. U wordt hier als ouders van op de hoogte gebracht (of de leerling moet boven de 18 zijn dan kan hij/zij zelf besluiten hiernaartoe te willen). Om de tijd goed in te plannen en overzicht te hebben, kunt u als ouder uw vraag stellen via de mail m.frieling@ggz-nhn.nl. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek, tenzij een telefonische afspraak voldoende is.

 

Ook op de twee scholen gaat men in het kader van de pilot aan de slag. Zo volgen de mentoren een cursus “leren signaleren” zodat zij meer handvatten en ondersteuning krijgen om adequaat te reageren op signalen. Daarnaast organiseren de scholen met de uren die beschikbaar zijn vanuit de pilot informatieavonden voor ouders. Dit alles met als doel om zo snel mogelijk (preventief) te kunnen handelen.

Agressie, geweld en andere vormen van onacceptabel gedrag (zoals: vermijding, eetproblemen, schoolweigering drugsgebruik, etc.) kunnen menig opvoeder, leerkracht maar ook hulpverlener tot wanhoop drijven. Vaak wordt gepleit voor een harde aanpak, maar escalatie ligt dan al gauw op de loer. Toegeven of opgeven is evenmin een bevredigende optie. Beide manieren van reageren leiden vaak tot toenemende machteloosheid waarmee de kans op een vicieuze cirkel van (verdere) escalatie toeneemt. 

Geïnspireerd door o.a. Gandhi, Martin Luther King jr en John Lennon ontwikkelde de Israëlische hoogleraar psychologie, Haim Omer geweldloos verzet vanuit de sociaal-politieke hoek naar de hulpverlening. Verbindend Gezag is een onderscheidende methode gericht op het stoppen van onacceptabel gedrag. De basis van de methodiek is een stevig maar geweldloos verzet tegen het onacceptabele gedrag gecombineerd met vaardigheden gericht op het voorkomen van escalaties en het verstevigen van de onderlinge relatie. Want wanneer de onderlinge relatie goed is, is er simpelweg minder ruimte en reden voor onacceptabel gedrag.

Elizabeth Miedema, kinder- en jeugdpsychiater en Marianne Frieling Preventie GGZ-NHN zullen op interactieve wijze iets vertellen over de achtergrond van deze krachtige en inspirerende methodiek, die haar kracht internationaal reeds ruimschoots heeft bewezen.

 

Op 19 mei staat de volgende avond gepland.

Het onderwerp van deze avond is “Angst” en wordt verzorgd door Frank Slagter. Verdere informatie over deze avond volgt.

Ook over depressie wordt wederom een ouderavond georganiseerd. Zodra de datum van die ouderavond bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.

 

U kunt zich aanmelden voor de ouderavond via de receptie van de RSG Enkhuizen. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail (receptie@rsg-enkhuizen.nl). Wij denken dat de een mooi aanbod is en hopen dat leerlingen hiermee op adequate wijze geholpen kunnen worden waardoor heel veel problemen voorkomen kunnen worden. 

 

Mochten er vragen zijn dan horen wij die graag.

Namens het ondersteuningsteam.

 

Mevr. K van der Meer

Zorgcoördinator leer- en gedragproblematiek

Email k.van.der.meer@rsg-enkhuizen.nl

Telefoonnummer: 0228-35080

  Heb je hulp nodig? Bel dan met: 0900 0113  Openingstijden: 24 uur, 7 dagen per week Talen: Nederlands Website: www.113.nl

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel