RSG nieuwsbrief 2018-2019 nr. 7 - maart 2019
Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Vanaf maandag 26 maart tot en met 29 maart aanstaande zullen alle (niet opgehaalde) gevonden voorwerpen van de afgelopen maanden uitgestald worden nabij de conciërgekamer van de RSG.
Zowel ouders als leerlingen kunnen deze dagen langskomen om verloren spullen terug te vinden.
Tassen, jassen, shirts en schoenen... er ligt van alles. U bent van harte welkom om te komen kijken als u iets kwijt bent.
Na deze week zullen alle spullen worden weggegeven aan een goed doel.

Nieuws uit de schoolleiding

Met veel plezier kunnen wij meedelen dat Nick Broerse na de voorjaarsvakantie zijn plaats in de schoolleiding heeft ingenomen. Nick zal het brugklas- en vmbo tl-team gaan leiden. Nick is bereikbaar via de mail: n.broerse@rsg-enkhuizen.nl.

Hieronder stelt Nick zich kort voor:

Beste leerlingen/ouders,

Misschien hebben de leerlingen mij al zien lopen door de school of ben ik zelfs even in de klas geweest om mij voor te stellen. Graag maak ik van deze nieuwsbrief gebruik om mij aan alle leerlingen en ouders voor te stellen: Mijn naam is Nick Broerse en sinds twee weken ben ik als schoolleider/directielid van de brugklas en het vmbo-tl aan de slag gegaan. Oorspronkelijk opgeleid tot docent aardrijkskunde was ik hiervoor in verschillende functies werkzaam op een middelbare school in Amsterdam. Als geboren Enkhuizer en oud-leerling van de RSG ben ik erg trots dat ik 'terug' ben op deze school. Als ik terugdenk aan mijn eigen schooltijd, dan staat de fijne sfeer en het goede contact met docenten mij bij. Inmiddels heb ik al gemerkt dat dit nog steeds het geval is. Ik kijk uit naar al het moois wat gaat komen. Voor de leerlingen die na het lezen van dit stukje nog vragen hebben: Zoek me gerust even op!

Nick Broerse

Actieweek voor het onderwijs

Deze week wordt er actie gevoerd voor het onderwijs. De kern van het verhaal: er moet echt meer geïnvesteerd worden in het onderwijs om de goede kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Het lerarentekort. de werkdruk en de noodzaak tot verbetering van de salarissen zijn zodanig dat verschillende bonden binnen de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en de universiteiten tot actie overgaan.
De actieweek eindigt met een stakingsdag op vrijdag 15 maart a.s.

Op dit moment wordt in kaart gebracht wat dit betekent voor de RSG. Een deel van de medewerkers heeft aangegeven in te gaan op de oproep van hun bond en neemt deel aan de staking. De gevolgen voor het lesrooster worden geïnventariseerd en uiterlijk woensdag 13 maart ontvangt u een mail waarin alle details rond het rooster van vrijdag duidelijk worden.

De school zal vrijdag in elk geval open zijn, maar welke lessen doorgang vinden en welke lessen als gevolg van de staking vervallen, wordt dus later deze week bekend gemaakt.

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur