RSG nieuwsbrief 2018-2019 nr. 6 - februari 2019
klimaat akkoord - bij

Klimaatactie

Terwijl de medewerkers van de RSG vorige week druk waren met de studiedag en de organisatie van de open avonden, voerden veel Nederlandse scholieren, naar goed voorbeeld van hun Belgische leeftijdgenoten, actie voor het klimaat. Er was zelfs een aantal leerlingen uit Enkhuizen aanwezig in Den Haag bij de landelijke manifestatie!

In de landelijke pers kreeg de actie van deze jongeren veel aandacht. Hun oproep aan de regering om meer haast te maken met de uitvoering van de maatregelen voor verbetering van het klimaat kwam in verschillende nieuwsuitzendingen langs. Mogelijk worden er de komende periode meer van dergelijke acties georganiseerd. Het is goed om u als ouders op de hoogte te brengen hoe wij als RSG omgaan met deelname van leerlingen aan eventuele toekomstige klimaatdemonstraties.

De RSG kiest ervoor, net zoals de andere scholen in de regio, de lijn te volgen die is geadviseerd door de VO-Raad.

Dit komt op het volgende neer:

Scholieren hebben geen stakingsrecht, dat recht is namelijk voorbehouden aan werknemers in loondienst. Voor scholieren tot 18 jaar geldt de leerplicht. Scholieren die ongeoorloofd afwezig zijn, bijvoorbeeld omdat zij voor het klimaat demonstreren, spijbelen. De regels rond ongeoorloofde afwezigheid zijn vastgelegd in de leerplichtwet, daarbij geldt dat de school ongeoorloofde absentie moet melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Als een leerling 16 lesuur of meer per 4 aaneengesloten lesweken ongeoorloofd afwezig is, dan moet de school hier melding van maken. De leerplichtambtenaar bepaalt dan hoe ernstig het is en kan eventueel een sanctie opleggen. Als een leerling dus 1 dag spijbelt voor een beter milieu, dan hoeft de school dit niet te melden.
Het is voor ons als school belangrijk te weten dat de ouders achter de afwezigheid staan van hun kind. Als u als ouder de verantwoordelijkheid neemt voor de afwezigheid van uw zoon of dochter en de deelname aan de klimaatdemonstratie ondersteunt, dan geldt ook dat de school niet tot melding zal overgaan. In dat geval vraagt u verlof aan voor uw kind.

Mogelijk komen we er in december van dit jaar achter dat klimaatspijbelaar het woord van het jaar 2019 is geworden. Als dit leidt tot een rem op de opwarming van de aarde, dan worden we daar allemaal gelukkiger van!

Nog meer actie
Onderwijsbond AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek houden vanaf 11 maart een actieweek voor meer investeringen in het onderwijs en hebben een landelijke stakingsdag aangekondigd voor 15 maart voor het po, vo, mbo, hbo en wo. Het bestuur van de RSG deelt, samen met de VO-raad, de onderliggende zorg van de bonden. Investeringen zijn nodig om kwalitatief hoogwaardig en eigentijds onderwijs te kunnen blijven geven. Het gaat niet alleen om investeringen op het gebied van arbeidsvoorwaarden maar ook om extra middelen voor onderwijsvernieuwing, zoals een goede ICT-infrastructuur en eigentijdse leermiddelen. Daarnaast is het wenselijk om op korte termijn te komen tot een stevige aanpak van het toenemende lerarentekort.

Op dit moment is het nog niet duidelijk welke gevolgen de aangekondigde staking heeft voor de lessen op de RSG. Wel hebben we er op voorhand rekening mee gehouden in de planning van de toetsweek voor de examenklassen.

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

RSG Enkhuizen wint eerste prijs in internationale Cambridge Preparation Centre Awards 2018!

De Cambridge English Department van de RSG Enkhuizen heeft de 1e prijs gewonnen in de prestigieuze internationale Cambridge Assessment English Preparation Centre Awards 2018 van Cambridge University. Deze internationale prijs wordt jaarlijks toegekend aan scholen die als officieel Cambridge English Preparation Centre, leerlingen en/of studenten opleiden voor een of een aantal van de Cambridge English examens.

De Cambridge English Department van de RSG Enkhuizen is unaniem door een internationale jury aangewezen als 1e prijs-winnaar in de categorie “Best Cambridge Preparation Centre using two or more Cambridge English exams”. De motivatie van de jury luidt als volgt: This school shows how a step-by-step approach can work very well in a Dutch school. They not only offer different exams, they also make sure students have the right level of English. They deserve to win as there is lots of potential and more candidates to gain as the teachers are very devoted.

De Cambridge English Department van de RSG Enkhuizen streeft ernaar de internationaal erkende Cambridgecertificaten in de Engelse taal toegankelijk te maken voor alle leerlingen. In alle afdelingen kunnen leerlingen op de RSG Enkhuizen een Cambridgeprogramma volgen op het niveau dat bij hen past.

Femke Pieters, Cambridge English Docente en Cambridge English Exams Coordinator, ontvangt eind maart 2019 de prestigieuze oorkonde in Engeland tijdens de officiële uitreiking op de Cambridge University. Naast Femke Pieters bestaat het team Cambridge English docenten uit Karin Koning, Lisette Borst, Marjon van Dam en Alida Jones.