RSG nieuwsbrief 2018-2019 nr. 2 - oktober 2018
NB herfst 2018

Duurzaam investeren

Het afgelopen voorjaar kon u in de nieuwsbrief lezen dat de RSG, op basis van een subsidie die wij toegekend hebben gekregen, heeft geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak van de school. De afgelopen zomer was natuurlijk een uitstekende periode met prachtig mooi weer en de panelen hebben direct behoorlijk veel energie opgebracht. Inmiddels staat de teller van de totale opbrengst vandaag al op 81.147 kWh. Om dat cijfer in perspectief te zetten: dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse verbruik van 20 gezinnen met één kind en tegelijkertijd is het ook ongeveer 20% van het jaarlijkse energieverbruik van de RSG.

De zon heeft de afgelopen zomer dus niet voor niets geschenen, we hebben er heel erg van genoten. De investering in duurzame energie is beloond met een mooie opbrengst!

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

Klankbordgroep: tweetalig onderwijs (klassen 1 t/m 3)

Bent u ouder/verzorger van een tto-leerling? Dan willen wij u van harte uitnodigen om deel te nemen aan de klankbordgroep. Deze groep komt twee keer per jaar bij elkaar om vanuit het thuisfront te laten horen hoe tto wordt ervaren. Wij delen deze informatie met elkaar en werken samen aan nieuwe ideeën/projecten voor de tto-afdeling in de toekomst. 
Wij proberen zoveel mogelijk ouders de kans te bieden om deel te nemen, daarom vragen wij nieuwe ouders (van elke leerlaag) elk jaar om zich aan te melden.
Dat kan via het volgende emailadres: tto@rsg-enkhuizen.nl (graag vóór woensdag 17 oktober).
Vergeet niet uw naam, telefoonnummer, de naam van uw zoon/dochter en zijn/haar klas te vermelden. Wij hebben helaas maar ruimte voor twee ouders/verzorgers per klas. Mochten er te veel inschrijvingen zijn, wordt een reservelijst gemaakt en waar nodig worden andere ouders kort van tevoren voor de bijeenkomsten gevraagd om in te vallen.
De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag 7 november van 16:00 uur tot 17:30 uur.

Kindest regards,
Met vriendelijke groet,

Trevor K Lewis
Tweetalig Onderwijs Coördinator
Dual Language Education Coordinator

RSG Enkhuizen
Boendersveld 3
1602 DK Enkhuizen
The Netherlands
+31 (0)228 350 800

Webinar ‘Studiefinanciering: hoe werkt het?’

Uw kind doet dit jaar eindexamen. Een spannend jaar, waarin ook vooruitgekeken wordt naar het jaar erna. Het jaar waarin uw kind waarschijnlijk gaat studeren aan een hogeschool of universiteit!

Er komt dan veel op u af. Een opleiding kiezen, wel of niet op kamers? En hoe gaat u de studie bekostigen? Hoe zit het tegenwoordig eigenlijk met studiefinanciering? Is het allemaal ‘leenstelsel’ geworden? Krijgt uw kind nog een bijdrage van de overheid of moet u de studie zelf betalen?

Webinar
Het is verstandig om op tijd te kijken naar de financiële gevolgen van studeren. Daarom organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op donderdag 4 oktober 2018 het webinar ‘Studiefinanciering: hoe werkt het?’ Een webinar is een interactieve voorlichting die u thuis achter de computer kunt volgen.

In het webinar krijgt u alle informatie over de studiefinanciering van uw kind. Ook kunt u tijdens de uitzending vragen stellen aan medewerkers van DUO. Het webinar begint om 19.30 uur en duurt ongeveer 3 kwartier.

Aanmelden
Uw aanmelding regelt u online. Klik op duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het.jsp en schrijf u in met uw e-mailadres. U hoeft verder niets op uw computer te installeren.