RSG nieuwsbrief 2018-2019 nr. 10 - juni 2019
drugs tekening

Onderzoeken met LEF

In de tweede helft van juni 2019 zal voor de derde keer het LEF-onderzoek worden uitgevoerd. Hoewel wij al eerder toelichting hebben gegeven op dit traject is het verstandig om dit opnieuw onder uw aandacht te brengen met een korte beschrijving van de achtergrond van dit onderzoek waar de RSG Enkhuizen als controlegroep deel van uitmaakt.

Is het beeldvorming of realiteit? Wordt er echt veel alcohol en drugs gebruikt door jongeren. Verhalen genoeg, van ouders van verscheurde gezinnen. Jongeren beamen het. Het is gemeengoed. Hier, maar ook elders. In IJsland ging de overheid de problematiek vooruitstrevend te lijf. Met aansprekende resultaten. Edam-Volendam gaat als eerste gemeente in Nederland de vertaalslag maken, om (delen van) het Scandinavische model lokaal te implementeren.
Gedurfd, want er zal straks een cultuuromslag voor nodig zijn, gewoonten van vroeger moeten worden doorbroken. Vandaar dat het project ook LEF gaat heten.

Voordat het zover is, wordt eerst inzichtelijk gemaakt of en wat de problematiek behelst. De daarvoor aangestelde Ina Koning, universitair docent Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, doet al meer dan twaalf jaar onderzoek op dat gebied en gaat het als onderzoeksleider op wetenschappelijke basis benaderen.

Het is een historisch moment, deze breed gedragen poging tot bewustwording en verandering. Veel initiatieven gingen er aan vooraf, uitgerekend ook één uit de koker van Dr. Ina Koning, die naderhand in 2011 met de wetenschappelijke publicatie ‘Alcoholgebruik onder jongeren in Volendam; een beschrijving van de verkrijgbaarheid, de opvoeding en alternatieve activiteiten’ kwam, maar ook rapporteerde over de effecten van alcoholpreventie op school en het effect van de betrokkenheid van ouders.

De RSG is via de gemeente Enkhuizen benaderd om als controlegroep te fungeren en doet graag mee aan het project LEF dat in Edam-Volendam wordt uitgevoerd.
Deelname houdt in dat aan onze leerlingen (online) vragenlijsten worden voorgelegd op school.
Dit gebeurt 4 keer: april/mei 2018, november/december 2018, juni/juli 2019 en november 2019.
De leerlingen kunnen de vragenlijst op school invullen in lokalen met computers, via de iPad of op de mobiele telefoon. De mentor wordt gevraagd een deel van hun les te besteden om de leerlingen te begeleiden bij het invullen van de vragenlijst.

Dezelfde leerlingen worden gedurende 1,5 jaar gevolgd. Op die manier wordt zichtbaar of project LEF in Edam-Volendam een effectieve manier is om o.a. het middelengebruik onder jongeren terug te dringen.

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

Webinar: "In gesprek met mijn kind over gamen en sociale media"


Webinar voor ouders
"In gesprek met mijn kind over gamen en sociale media"

Op 19 juni voor ouders van kinderen in de leeftijd van 12-23 jaar

Dit webinar vindt plaats van 20:00 uur tot 21:00 uur en is gratis te volgen op de computer, tablet of telefoon.

Wilt u als ouder uw kennis over sociale media en gamen vergroten en wilt u weten hoe u met uw kind in gesprek kunt gaan over dit onderwerp? Tijdens het webinar In gesprek met mijn kind over gamen en sociale media vertellen professionals van Brijder Jeugd en het CJG Haarlemmermeer u meer over de leuke en risicovolle kanten van sociale media en gamen. U komt te weten óf en wanneer er sprake is van een verslaving en hoe u daar als ouder mee om kunt gaan. U krijgt concrete tips mee, ook als u zich zorgen maakt.

Wat is een webinar?
Een webinar is een live online uitzending waaraan iedereen kan deelnemen, vanaf elke gewenste plek via computer, laptop of tablet. Tijdens dit webinar kunt u via een afgeschermde chat vragen stellen aan onze experts. Uw vragen worden zoveel mogelijk tijdens het webinar beantwoord.

Meedoen
Deelnemen is gratis en eenvoudig te regelen door u nu aan te melden via de link op de website www.brijderjeugd.nl

CJG Haarlemmermeer
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt gratis advies bij kleine en grote vragen over opgroeien en opvoeden, https://www.cjghaarlemmermeer.nl

Brijder Jeugd
Brijder Jeugd biedt advies, voorlichting en hulp betreffende middelengebruik, zoals cannabis, alcohol of XTC, maar ook gokken, gamen of sociale media.