RSG nieuwsbrief 2020-2021 nr.9- april 2021
Voorjaar 2021

Voorjaar

Kijkend naar de weersomstandigheden hebben we net een grillig en wisselvallig paasweekeinde achter de rug. Winterse buien wisselen af met een voorjaarszonnetje en langzaam begint onze omgeving weer wat groener te kleuren. Op school zijn we ons volop aan het voorbereiden op wat ons te doen staat dit voorjaar: de examens voor de leerlingen van de examenklassen, meer lesdagen per week voor de leerlingen van alle andere leerjaren, extra les- en toetsruimtes op de Enkhuizer Zeevaartschool en dat allemaal onder veilige en verantwoorde omstandigheden.

Het aantal positieve testen lijkt wat af te nemen in de regio, maar het beeld is nog altijd wisselend per dag en per week. Gaandeweg het komende voorjaar zullen stapsgewijs steeds meer mensen gevaccineerd zijn, het beste antwoord om het virus te bestrijden. Als steuntje in de rug wordt er landelijk gesproken over het beschikbaar stellen van ‘zelftesten’ voor leerlingen en medewerkers van scholen. Dat biedt niet dé oplossing, maar kan wel helpen om de kans op verspreiding te verminderen. Voor de RSG staat daarbij voorop dat de rol van de school beperkt moet zijn, dat de deelname aan de test gebaseerd moet zijn op vrijwilligheid en voor de leerling alleen na nadrukkelijke toestemming van zijn of haar ouders. Op dit moment wacht de school af hoe de landelijke regeling op dit gebied er uit gaat zien.

We merken op school dat niet alleen het weer last heeft van wisselende buien. Het geldt ook weleens voor mensen in en rond de school. Niet vreemd gezien alle omstandigheden waar we al meer dan een jaar mee te maken hebben. Voor een aantal leerlingen is deze periode erg zwaar, in de folder die mee wordt gezonden bij deze nieuwsbrief biedt de GGD een helpende hand met een online bijeenkomst voor ouders. Wellicht biedt dit aanbod steun.

Op school wordt hard gewerkt om er het beste van te maken voor onze leerlingen. Gelukkig wordt dat over het algemeen ook gewaardeerd door leerlingen, ouders en de omgeving. Het maakt het verlangen naar betere tijden niet minder. Ik hoop dat in dit voorjaar de eerste signalen van verbetering al te zien zijn, dat de examens goed verlopen en het resultaat brengen waar de leerlingen op hopen en dat de andere leerlingen vaker naar school kunnen komen om te leren en om samen met elkaar te leven.

Flyer online bijeenkomst puber in coronatijd (PDF)


Met vriendelijke groet,

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

Coronameldingen

In maart heeft de RSG 13 keer een melding gehad van een positief geteste leerlingen en 1 keer een melding van een docent.

Wanneer de school een melding krijgt van een positief geteste leerlingen worden de leerlingen en ouders/verzorgers van de klas geïnformeerd. In geval van clusterklassen worden leerlingen en ouders/verzorgers van de gehele leerlaag geïnformeerd.

Heeft uw kind klachten, ook al zijn ze mild, dan moet uw kind thuisblijven. We verzoeken u hem/haar te laten testen. Mocht uw kind onverhoopt positief testen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 0228-350800 (buiten openingstijden hoort u een ingesproken boodschap) of via het e-mailadres waar u de melding 24 uur per dag kan doorgeven: corona@rsg-enkhuizen.nl Wij vragen u om niet te wachten tot de school open is, maar de melding direct aan ons door te geven. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.