RSG nieuwsbrief 2020-2021 nr.7 - februari 2021
NB7 - 2021

Sfeer proeven

Normaal is februari de maand van de open dagen. De school bruist dan van de energie en meerdere avonden laten we aanstaande leerlingen uit groep 8 van de basisschool en hun ouders zien wat de RSG allemaal in huis heeft. Maar sinds ongeveer een jaar bestaat ‘normaal’ niet meer en dat betekent dat we ook voor het open huis helemaal zijn overgestapt op digitaal.

Als ik met oud leerlingen van de school spreek, regelmatig zijn dat grappig genoeg de ouders van huidige of aanstaande leerlingen en hen vraag wat de RSG speciaal maakt, dan krijg ik dingen te horen als: “dat iedereen mag zijn wie hij is”, of “de leraren, er is er altijd wel één bij die jou écht begrijpt”, of soms heel kort: “nou gewoon Arie!” Maar het meeste hoor ik: “het sfeertje, dat is echt heel bijzonder op de RSG!”

Dat sfeertje is er nu ook, maar het is soms best ingewikkeld omdat alleen de eindexamenkandidaten naar school mogen en er dus maar zo’n 300 in plaats van een kleine 1500 leerlingen op school zijn en we het vooral moeten hebben van een dagelijkse portie laptopstaren. We gaan er voor met zijn allen, leerlingen en medewerkers. We zijn er voor elkaar.

Iets van dat sfeertje hebben we proberen te vangen in een filmpje dat we hebben gemaakt. Met grote dank aan de groep brugklassers die gewoon lekker zichzelf spelen, omdat ze dat nu eenmaal het beste kunnen en een paar professionals die er iets moois van hebben gemaakt. Het filmpje is meteen ook een goed medicijn voor iedereen die het schoolleventje op de RSG inmiddels mist na al die weken online les. Kijk, proef en geniet, dit is de RSG als we later dit schooljaar weer ‘normaal’ en met z’n allen terug naar school mogen.

Klik op het plaatje voor het filmpje

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

Lessen lichamelijke opvoeding in coronatijd

Vanuit de enquête en verschillende vragenlijsten merken we op dat veel leerlingen niet tot weinig bewegen. Vooral het stilleggen van het sporten in binnenruimtes raakt de leerlingen extra hard.

Om ouders te ondersteunen willen we de leerlingen extra stimuleren om naar buiten te gaan en te bewegen. Dit is dan ook het doel van de lessen lo in deze periode.
Er wordt niet vastgehouden aan de vaste lessen lo in het rooster. Dit om meer beweegvrijheid te creëren en eventuele slechte weersomstandigheden te omzeilen.
We willen de drempel om te bewegen laag houden, omdat het voor docenten lo in deze periode lastiger is om de leerlingen te bereiken.

De enige eis die er aan de leerlingen gesteld wordt, is dat ze minimaal twee keer per week een update posten van een activiteit. Dit doen ze via de app Strava.
Alle docenten lo hebben in dit programma hun klassen aangemaakt en kunnen op die manier de leerlingen volgen en stimuleren.

Naast de Strava app zijn er met de app Actionbound verschillende activiteitenroutes uitgezet op verschillende locaties. Deze app stuurt je door middel van GPS naar locaties waar je bij aankomst de “opdracht” op je telefoon ziet verschijnen. Op dit moment zijn er in het Streekbos (start vanaf school) en bij de ijsbaan in Bovenkarspel verschillende routes actief. Deze routes zijn uiteraard ook leuk voor ouders!!

Voor meer informatie over de app Actionbound kun je terecht bij Rens Nooter.

Sportieve groet,
Sectie Lichamelijke Opvoeding