RSG nieuwsbrief 2020-2021 nr.6 - januari 2021
2021

2021

Het nieuwe jaar is al weer behoorlijk op gang gekomen als u deze nieuwsbrief leest. Ik hoop dat 2021 voor alle leerlingen, alle ouders en alle medewerkers van de RSG een goed jaar wordt. Voorspellen wat voor een jaar 2021 gaat worden, lijkt bijna niet mogelijk. Het jaar dat achter ons ligt, bracht voor iedereen die verbonden is aan de school zoveel hectiek en voortdurend wijzigende omstandigheden. De enige zekerheid die er lijkt te zijn, is dat er vooral veel onzekerheid is. Op dit moment zitten we midden in een lockdown en mogen alleen de examenleerlingen naar school voor het volgen van lessen, alle andere leerlingen krijgen les op afstand.

VOLHOUDEN dat is het woord dat er nu toe doet. Hoe de omstandigheden ook zijn en welke nieuwe situaties zich ook gaan voordoen, we houden vol als school. We blijven gaan voor onze leerlingen, hun leerproces moet doorgaan, met fysieke lessen of met online-lessen afhankelijk van de mogelijkheden die wij hebben. Wij spannen ons tot het uiterste in om kwaliteit te blijven bieden, ook al is de situatie lang niet altijd ideaal. Volhouden is ook belangrijk als het gaat om de maatregelen die we nemen om het onderwijs veilig en verantwoord aan te bieden: afstand houden, hygiëne bewaken en thuis blijven bij klachten. Als we ons aan die maatregelen houden is de kans het grootst dat we verder kunnen.

HOPEN is het tweede woord waar ik nu aan denk als het gaat om 2021. Ik hoop dat er betere tijden voor ons liggen. De RSG is een lieve en actieve school, waar het draait om elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Juist in die kern die we normaal als school bieden worden we nu geraakt. Hopelijk brengen de vaccinaties een oplossing en veranderen hierdoor de omstandigheden. Dit schooljaar zal nog zeker veel van ons aanpassingsvermogen worden gevraagd.

Ik wens alle leerlingen, alle ouders en alle medewerkers van de RSG vooral veel geluk en gezondheid voor 2021!

Met hartelijke groet,

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur
RSG Enkhuizen

Nieuw RSG magazine en tto brochure

Supertrots zijn we op het nieuwe RSG magazine dat is verschenen. Het is weer een mooi en informatief blad geworden waarin talloze facetten van de RSG naar voren worden gebracht. De RSG bruist van het leven, dat is wel duidelijk!

Klikt u vooral even op de onderstaande plaatjes, dan kunt u het RSG magazine en de tto brochure doorbladeren.

     

Inzamelingsactie Voedselbank West-Friesland

Onderstaande foto’s en de reactie van de coördinator van de Voedselbank willen wij nog graag met jullie delen:
 
Aan de organisatie van de GoedeDoelenDag,

Namens de organisatie Voedselbank West-Friesland wil ik jullie hartelijk bedanken voor de inzamelactie die is gehouden op de RSG voor de gezinnen van de voedselbank. De kerstpakketten die wij konden uitreiken waren een grote steun. Ondanks de schoolsluiting waren deze pakketten erg goed gevuld. Wij hebben veel mooie en positieve reacties van de klanten gekregen.

Elk gezin kreeg een groot kerstpakket mee naar huis en om de kerstdagen nog meer op te fleuren konden wij alle gezinnen een grote bos tulpen meegeven die dankbaar in ontvangst zijn genomen. Ook de donatie van €2000,- heeft ons erg verrast en is uitzonderlijk. Deze donatie zal worden gebruikt om lang houdbaar voedsel aan te schaffen.

Een geweldige goededoelenactie die door de inzet van de RSG Enkhuizen is gehouden en die bij de klanten van de voedselbank in deze moeilijke tijd een steun in de rug is geweest tijdens de feestdagen.

Met veel dank en vriendelijke groeten,

Han Neef
Coördinator VB West-Friesland