RSG nieuwsbrief 2020-2021 nr. 5 - december 2020
NB5 2020 Header

A2-Leerlingen maken het verschil bij economie


 
Geen leerboeken, maar echt aan de slag. Voor jezelf, voor een ander en voor de wereld. Dat is Economie in Bedrijf op het RSG Enkhuizen in samenwerking met de Junior Ondernemers Game #Jong21 vanuit de Rabobank en Day for Change. Na weken hard werken presenteerden de leerlingen uit atheneum 2 hun eindresultaten. Drie klassen met in totaal 90 leerlingen hebben gezamenlijk € 4.000,- verdiend voor onderwijs aan meisjes in Malawi.

Investeren in meisjes loont
Twintig procent van de meisjes in Malawi in de schoolgaande leeftijd gaat niet naar school. Elke euro die de RSG leerlingen verdienen zorgt er via Day for Change voor dat een meisje in Malawi langer op school kan blijven en daarmee een betere toekomst heeft. Onderwijs aan meisjes heeft veel impact. Natuurlijk voor het meisje zelf maar ook als hefboom. Het leidt tot minder armoede, minder bevolkingsgroei én minder klimaatverandering!

Gastlessen Duurzaam Ondernemen en Wereldburgerschap
Begin september starten 90 leerlingen van het RSG aan hun Junior Ondernemers Game #Jong21 met een aftrap door Sander Bischoff, economie docent op het RSG, en Ruben van Haarlem, MKB accountmanager bij Rabobank West-Friesland. Ook kwam Inge Reyntjes van Day for Change met de jonge ondernemers praten over het goede doel, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en duurzaam ondernemen. Met alle informatie zijn de leerlingen aan de slag gegaan. Tijdens de ‘Plan van Aanpak’ - presentaties kwamen zij met veel originele en creatieve bedrijven. Voor de start hun bedrijf kregen de jonge ondernemers € 20,-. Met de opdracht deze minimaal te verdubbelen.

Feestelijke afsluiting
Afgelopen maandag 16 november was de feestelijke afsluiting van Economie in Bedrijf. Alle ondernemersgroepjes presenteerden hun eindresultaten aan een jury bestaande uit het docenten, lokale ondernemers en Day for Change. Er werden vanuit de school verschillende prijzen toegekend:

1e prijs: Verwenpotjes (A2C): Quinty, Isa en Anne
2e prijs: Plantje voor het klantje (A2C): Nico, Raphael, Marciano en Bram
3e prijs: Great Greens (A2A): Teun, Dominique, Roos, Jun Dong en Amelia

Originaliteitsprijs: Breakfast Club (A2B)
Aanmoedigingensprijzen: Rene’s Zeepjes (A2B) en Fall Feelings (A2C)
Beste Klas: A2C
RSG-EIB-Groenprijs: Bald Basses & Co  (A2A)

Kortom: wederom een geslaagde editie van Economie in Bedrijf. Op naar de volgende!

Uitreiking drie finale tickets #Jong21
Naast de overhandiging van de fantastische bijdrage van € 4.000,- aan Day for Change zijn drie winnaars aangewezen die het RSG Enkhuizen op de finale van de Junior Ondernemers Game #Jong21 mogen vertegenwoordigen. De tickets voor de finale zijn gegaan naar: ‘de Verwenpotjes’ bakmixen in gerecyclede potjes, ‘Breakfast Club’ zelfgemaakte granola en ‘Glosstastic’, zelfgemaakte lipgloss. Van harte gefeliciteerd!

https://www.jongwestfriesland.nl
www.dayforchange.nl
https://www.facebook.com/economieinbedrijf

Automaten en kantine worden cashless

Begin december 2020 verwachten we nieuwe automaten in de kantine: een drank- en snoepautomaat en een versautomaat. Bij deze automaten kan niet meer met contant geld betaald worden, maar uitsluitend met pinpas. Vanaf januari 2021 zullen alle balieverkopen ook per pin voldaan moeten worden.

Met vriendelijke groet,
Robert Toet

Terugkoppeling Ziekmelden via Magister

Enkele weken geleden ontvingen jullie van mij informatie over de pilot Ziekmelden via Magister. Inmiddels loopt deze pilot bijna een maand en ik zou graag een aantal zaken terugkoppelen. De functie wordt vaak gebruikt. Niet alleen ouders van vmbo-leerlingen (waar we het systeem testen) gebruiken de functie, maar ook op andere afdelingen wordt deze functie gebruikt. Om te bepalen of we de pilot met nog een maand verlengen en/of uitbreiden naar de andere afdelingen ben ik ook erg benieuwd naar de ervaringen van ouders. Mijn vraag is of jullie via onderstaande link een korte enquête willen invullen: http://bit.ly/RSGenkh1
 
Voor nu wil ik nog wel een verzoek doen: De functie is alleen bedoeld om een ziekmelding voor een hele dag de toen. Technisch is het niet mogelijk uw zoon/dochter voor enkele uren af te melden (zoals bijvoorbeeld bezoek aan huisarts of orthodontist. Daarnaast wil ik jullie vragen om bij een eventuele ziekmelding ook een korte notitie te maken, zodat wij kunnen inschatten of het wel of niet om corona-gerelateerde klachten gaat.

Oproep vrijwillige surveillance

Ongetwijfeld zullen jullie als ouders meegekregen hebben dat er af en toe docenten hun lessen vanuit huis geven. Zij zitten in dit geval uit voorzorg thuis. Inmiddels is gebleken dat deze lessen alleen succesvol zijn als er ook iemand vanuit school fysiek in deze les aanwezig is en toezicht houdt op de leerlingen. Hiervoor hebben wij inmiddels twee extra medewerkers ingehuurd. Dat is voor nu voldoende, maar we houden ook rekening met het scenario dat we meer surveillanten nodig gaan hebben. We willen dus een pool van vrijwillige surveillanten gaan opzetten. Wij benaderen onze huidige vrijwilligers, maar wie weet zijn er ook ouder(s) die op deze manier een bijdrage willen leveren aan de school. Mocht u hier als ouder interesse in hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag.