RSG nieuwsbrief 2020-2021 nr.4 - november 2020
NB4 2020 Header

De stand van zaken op school

Inmiddels hebben we te maken met de tweede golf van het coronavirus. Het aantal besmettingen dat zich op school voordoet sinds de zomervakantie valt nog mee, maar we houden rekening met een mogelijk verdere toename. In totaal hebben we sinds de zomer 6 keer een melding gekregen van een coronabesmetting bij een leerling. Medewerkers van de school zijn gelukkig na de zomer niet getroffen. Het aantal personen dat afwezig is op een schooldag, is natuurlijk groter omdat er ook veel leerlingen en medewerkers thuis moeten blijven in verband met besmette huisgenoten of omdat zij zelf in afwachting zijn van een test of een uitslag. Het gaat om gemiddeld zo’n 3% van de leerlingen en medewerkers die om deze reden niet op school aanwezig zijn. Mocht er sprake zijn van een besmetting, dan kunt u dit direct melden via corona@rsg-enkhuizen.nl.

We treffen als school allerlei maatregelen en voorbereidingen om de situatie het hoofd te bieden. Het onderwijs moet door, maar wel veilig en verantwoord voor alle leerlingen en medewerkers. We werken er hard aan om de school open te houden, voor de leerlingen is dit erg belangrijk. Er wordt achter de schermen gewerkt aan scenario’s voor als de lessen (gedeeltelijk) weer online aangeboden moeten worden. De school wordt voor alles wat speelt rondom corona bijgestaan door een adviesteam bestaande uit leerlingen, ouders en medewerkers. Voor vragen kunt u terecht bij de schoolleiding, maar mocht u zelf een goed advies hebben dan kunt u zich ook richten tot de leden van het adviesteam. Zij zijn via e-mail bereikbaar: mdat@rsg-enkhuizen.nl.

Rondje Cultuur wordt uitgesteld

Samen met MADhouse, de stichting die culturele en kunstzinnige ontwikkeling van jongeren in Enkhuizen en omstreken wil bevorderen, wordt jaarlijks het Rondje Cultuur georganiseerd. Leerlingen krijgen dan een rijk palet aan workshops voorgeschoteld waardoor zij kennismaken met de wereld van Muziek, kunst (Art) en Dans. Helaas kan volgende week het Rondje Cultuur voor de leerlingen van havo 4 en atheneum 4 geen doorgang vinden. De coronamaatregelen maken dat een verantwoord rondje met workshops in Enkhuizen dit najaar geen doorgang kan vinden. Hopelijk biedt het voorjaar meer mogelijkheden en zijn de omstandigheden dan verbeterd.

Mondkapjesplicht

Het kabinet heeft aangekondigd dat er een mondkapjesplicht komt voor middelbare scholen. Landelijk gezien wordt het dringende advies door te weinig leerlingen opgevolgd, dit geldt ook voor onze school. Op dit moment wordt er door het kabinet gewerkt aan wetgeving om de aanstaande verplichting te onderbouwen. Als de ontwikkelingen te lang op zich laten wachten, wordt door de RSG overwogen om vooruitlopend op de landelijke verplichting over te gaan tot een verplichting die geldt binnen de eigen school. Hierover wordt het gesprek ook gevoerd met andere scholen in de regio om te komen een gezamenlijke invoering. Op korte termijn volgt meer informatie.

Maatregelen Aldi

Afgelopen week heeft de RSG overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente, politie, handhaving en Aldi. Onderwerp van gesprek was onder andere de overlast in de buurt door vervuiling. Veel verpakkingsmateriaal belandt na een bezoek aan de winkel op straat en in de speeltuin in de wijk. Vanaf maandag 2 november wijzigt Aldi zijn toelatingsbeleid en kunnen leerlingen alleen gereguleerd in groepjes tot een maximum van totaal 20 personen de winkel in. Elke leerling die de winkel betreedt moet gebruik maken van een winkelmandje. Het gebruik van een mondkapje wordt dringend geadviseerd.

Met vriendelijke groet,

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur