RSG nieuwsbrief 2020-2021 nr.2 - september 2020
NB2-2020

Klachtenvrij

Inmiddels hebben we drie lesweken achter de rug waarbij alle leerlingen weer naar school komen. Het positieve gevoel overheerst: fijn dat het weer kan, les op school! Toch leven er ook nog wel zorgen bij ouders, leerlingen en bij het onderwijspersoneel. Er is vooral veel onzekerheid over de vraag wat de komende maanden gaan brengen.

Een aantal ouders geeft aan dat zij in de huiselijke praktijk voor alle dag ook tegen vragen aanlopen waarbij zij zich soms onzeker voelen: Mijn kind snottert moet ik hem of haar nu thuishouden en is testen nu nodig? Lastige vragen die de komende maanden nog wel vaker langs gaan komen.

Mogelijk bieden de onderstaande vetgedrukte citaten van de RIVM-richtlijnen duidelijkheid:
Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school. Kinderen en personeelsleden blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. Een leerling of personeelslid waarbij de testuitslag negatief is mag direct weer naar school komen, ook bij lichte klachten. Een uitzondering hierop is wanneer de leerling of het personeelslid koorts heeft, dan geldt: thuisblijven.  

Maar het RIVM geeft ook aan dat er een uitzondering is op de regels hierboven:
Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent? Houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen.

We willen alle leerlingen en medewerkers zo veel mogelijk veiligheid bieden de komende periode. Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen: bij klachten thuisblijven en testen! Mocht onverhoopt blijken dat het testresultaat positief is, laat u het de school dan direct weten. Dit kan via telefoonnummer 0228-350800 (buiten openingstijden hoort u een ingesproken boodschap) of via het e-mailadres, waar u de melding 24 uur per dag kan doorgeven: corona@rsg-enkhuizen.nl 

Wij vragen u, om niet te wachten tot de school open is, maar de melding direct aan ons door te geven.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Aangepaste jaarplanning
Als gevolg van de situatie rond het corona-virus hebben we de jaarplanning aangepast. Tot en met december 2020 zijn er geen werkweken, excursies en buitenlandse reizen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat er op dit gebied mogelijk is in 2021. In de jaarplanning staat achter diverse activiteiten in de tweede helft van dit schooljaar nu nog een vraagteken. In november nemen we een besluit over deze activiteiten, kunnen deze alsnog doorgang vinden of verwijderen we de activiteiten uit de planning?

Dit heeft ook gevolgen voor de factuur die u ontvangt voor de ouderbijdragen. In september ontvangt u de factuur voor de kosten die nu al bekend zijn (kluisje, stromenprogramma, etc.) In november ontvangt u de factuur voor de kosten van de activiteiten die plaatsvinden in de tweede helft van het schooljaar. Op die manier hoeven we geen kosten in rekening te brengen voor activiteiten die mogelijk later niet door kunnen gaan.

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur