RSG nieuwsbrief 2020-2021 nr.1- augustus 2020
Schoolspullen

Start schooljaar

De school is weer uit de startblokken, de zomervakantie ligt achter ons. Een bijzondere start van het schooljaar omdat we nog altijd te maken hebben met de gevolgen van het Coronavirus. We volgen de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld en doen er alles aan om het onderwijs zo veilig en verantwoord mogelijk te organiseren voor onze leerlingen, onze medewerkers en andere betrokkenen.

We hebben alle voorbereidingen getroffen, maar toch is er ook een onbestemd gevoel. Onder de huidige omstandigheden blijft er sprake van onzekerheid, we weten niet precies hoe de situatie rond het virus zich verder ontwikkelt. Met de ervaringen die we voor de zomervakantie hebben opgedaan weten we meer, de plannen hoe te handelen zijn voorbereid. We volgen ook nauwgezet de landelijke ontwikkelingen en passen ons aan waar dat nodig is. De belangrijkste opdracht: het leerproces van de leerlingen moet door gaan! Op school of vanuit huis, het onderwijs gaat door.

De jaarplanning wordt flink aangepast ten opzichte van voorgaande schooljaren. Tot 1 januari 2021 zijn nagenoeg alle excursies, schoolreizen en werkweken afgezegd. Afhankelijk van de dan geldende situatie wordt bekeken hoe we dit in de tweede helft van het schooljaar verder vormgeven. Als gevolg hiervan wordt de factuur die ouders voor diverse  schoolkosten ontvangen binnenkort verstuurd in de periode augustus - september. Voor de activiteiten die na januari 2021 plaatsvinden volgt een rekening in november.

Wij horen vaak dat onze leerlingen en ouders tevreden zijn over de RSG, maar ook als u dit niet bent en tips voor verbetering hebt, dan horen wij dit graag! Als school willen wij er alles aan doen om 2020 - 2021 tot een succesvol schooljaar te maken. Nauw contact en goede samenwerking tussen de school, de ouders en de leerlingen, stellen we daarbij zeer op prijs. Ik wens u samen met uw kind een gezond en geslaagd schooljaar toe!

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

Rooster

Het eerste semester, tot en met vrijdag 22 januari, werken we binnen de school met een 50 minuten rooster. Het biedt de mogelijkheid om op het einde van de dag ondersteuningslessen aan te bieden. Daarin krijgen leerlingen extra ondersteuning, bijvoorbeeld om achterstanden die zijn ontstaan in de periode voor de zomervakantie weg te werken.

Op alle dagen van de week komt het rooster er als volgt uit te zien:
8.15 - 9.05 1e lesuur
9.05 - 9.55 2e lesuur
9.55 - 10.15 pauze
10.15 - 11.05 3e lesuur
11.05 - 11.55 4e lesuur
11.55 - 12.25 pauze
12.25 - 13.15 5e lesuur
13.15 - 14.05 6e lesuur
14.05 - 14.15 pauze
14.15 - 15.05 7e lesuur
15.05 - 15.55 (ondersteuningslessen)

Aanmelding nieuwsbrief

Naast de Informatiegids, die vóór de start van het schooljaar op de website is gepubliceerd en waarin algemene informatie wordt verstrekt, kent de RSG ook de maandelijkse RSG nieuwsbrief.
Deze verschijnt elke maand en wordt digitaal verstuurd.

U kunt de RSG nieuwsbrief op twee manieren ontvangen:

  1. als e-mail via internet (na aanmelding);
  2. of uw kind kan de brief ophalen bij de balie van de onderwijsassistent.

Voordeel van digitale verzending is dat u deze automatisch elke maand ontvangt.

Om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen moet u de volgende aanmeldingsprocedure volgen:

  1. Ga naar www.rsg-enkhuizen.nl
  2. Klik aan: nieuws.
  3. Klik vervolgens aan in het uitklapmenu: nieuwsbrieven.
  4. Rol naar beneden totdat u ziet: aanmelden nieuwsbrief. Klik dit aan.
  5. Vul uw emailadres in en klik op: verzend.
  6. U ontvangt een bevestigingsmail van de RSG Enkhuizen. Klik op de link in deze mail om uw aanmelding te bevestigen.

Vanaf nu bent u aangemeld voor digitale toezending van de RSG-Nieuwsbrief.