RSG nieuwsbrief 2019-2020 nr.8 - juli 2020
Zomervakantie 2020

Afsluiting schooljaar 2019-2020

Beste ouders /verzorgers,

Ook aan een historisch schooljaar komt een einde. We sluiten een zeer bijzonder schooljaar af waarvan de effecten nog wel enige tijd voelbaar blijven. Onzekerheid, onduidelijkheid, zorgen en soms zelfs angst onder leerlingen en collega’s, het was allemaal aanwezig. Nooit eerder werden wij als school geconfronteerd met een situatie dat het gebouw zo lang niet betreden mocht worden.

Er is veel energie gestoken in het ‘leren of afstand’ en het bieden van opvang voor leerlingen met een lastige thuissituatie en met ouders in vitale beroepen. De afronding van het examentraject heeft ook veel inzet gevraagd. Het moet gezegd worden dat de inzet en energie zowel van leerlingen als van de medewerkers van de RSG enorm groot is geweest. Met elkaar hebben we er het beste van willen maken en naar mijn mening zijn we daar uiteindelijk goed in geslaagd.

Het komende schooljaar gaat opnieuw veel vragen van het onderwijs. De onzekerheid is niet verdwenen, het virus bestaat nog altijd en de voorspellingen over een mogelijke tweede golf in het najaar lijken niet ongegrond. Op basis van de ervaringen van de afgelopen maanden hebben we meer zicht gekregen op hoe we moeten reageren. We hebben ontzettend veel geleerd en zijn beter voorbereid. Met elkaar kunnen we deze opdracht aan!

Financiële zaken
Normaal wordt voor de zomervakantie de factuur naar ouders verstuurd voor de ouderbijdrage en diverse activiteiten die door de school worden georganiseerd. Nu zal het kort na de zomervakantie zijn dat de rekening verstuurd wordt voor bijvoorbeeld TTO, het stromenprogramma, de kluisjes etc. Voor de activiteiten die na januari 2021 plaatsvinden volgt een rekening in november. We willen eerst goed zicht hebben op de ontwikkelingen zodat we weten welke activiteiten er gaan plaatsvinden en dus ook welke zaken in rekening moeten worden gebracht.

Start schooljaar 2020 - 2021
Het nieuwe schooljaar start op maandag 17 augustus. Informatie over de start van het nieuwe schooljaar wordt met een gerichte mail vanuit de afdeling verzonden. De school is weer bereikbaar vanaf woensdag 12 augustus en het ophalen van de boeken vindt dit jaar plaats op vrijdag 14 augustus.

Tot slot
De afgelopen maanden zijn intensief geweest voor iedereen. Dat geldt voor onze leerlingen, voor u als ouders en ook voor alle medewerkers van de RSG. Ik durf te stellen dat de zomervakantie dit jaar misschien nog meer dan andere jaren welverdiend is. Ik wens u een ontspannen en mooie zomer toe en hoop iedereen weer gezond terug te zien in augustus!

Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

Jaarplanning

Het eerste gedeelte van de jaarplanning ’20-’21 is op de website geplaatst https://www.rsg-enkhuizen.nl/nl/algemeen/ouders-leerlingen/jaarplanning-2.htm
Bij het opstellen van de jaarplanning is rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Verschillende activiteiten kunnen in het eerste deel van het schooljaar niet doorgaan. Er is voor gekozen om de planning tot 1 januari 2021 te publiceren. Het tweede deel van het schooljaar is al wel gepland, in concept, en wordt in de loop van de eerste maanden van het schooljaar gepubliceerd. Op die manier kunnen wij de ontwikkelingen rond COVID-19 op de voet volgen en onze onderwijsplanning hierop afstemmen. U wordt via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden als er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Jochem Scheerman
Directielid havo

Ondersteuning wijziging zorgcoördinator

Kuuk van der Meer, zorgcoördinator gaat met ingang van schooljaar 2020-2021 genieten van haar pensioen. Zij wordt opgevolgd door Brenda Wong Fong Sang.

Het emailadres van Brenda is b.wong@rsg-enkhuizen.nl.

Dankwoord Kuuk

Bedankt voor de samenwerking en de gesprekken. Het was een supertijd die veel te snel voorbij is gegaan en ook aan mij zit blijkbaar een houdbaarheidsdatum, dus tijd om te gaan.

Ik wens een ieder veel gezondheid en alles wat goed is en dat uw kind(eren) mag(mogen) uitgroeien tot een evenwichtige volwassene die om kan(kunnen) gaan met de zwakkere kanten en zijn/haar kwaliteiten in kan zetten.

Kuuk van der Meer

‘Vakantieplezier-rooster’ 6-18 jaar

Enkhuizen – Welwonen en Team Sportservice hebben in samenwerking met aanbieders van sport-, spel en cultuur een breed activiteitenaanbod samengesteld voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar. Vanaf maandag 8 juli tot en met zaterdag 15 augustus zijn er 6 weken lang allerlei en veelal gratis activiteiten in Enkhuizen en Stede Broec.

Voor velen is de zomervakantie dit jaar anders vanwege het coronavirus. Een korte(re) vakantie in Nederland of misschien zelfs helemaal niet op vakantie. Daarom leek het Kim Schlee, jongerenwerker van Welwonen en Fleur de Wit, buurtsportcoach Enkhuizen (Team Sportservice) leuk om diverse activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Het zijn acht gratis activiteiten geworden, op verschillende dagen.

Daarnaast hebben Kim en Fleur uitgezocht wat er verder nog voor de jeugd te doen is in de zomervakantie. Hiervoor hebben ze samenwerking gezocht met de betreffende externe partijen. Alle activiteiten staan overzichtelijk weergegeven in een ‘vakantieplezier-rooster’ dat te vinden is op de websites van Welwonen en Team Sportservice en op hun sociale media kanalen.

Voor sommige activiteiten is een beperkt aantal deelnemersplekken beschikbaar, vol=vol. Bij vragen kan er contact worden opgenomen met de aanbieder van de activiteit. Zie hiervoor het e-mailadres of telefoonnummer in het digitale overzicht. 


PDF van het vakantieplezier-rooster