RSG nieuwsbrief 2019-2020 nr.6 - februari 2020
Poster opendag  2020

Een levende school!

De afgelopen weken is de RSG bezocht door verschillende commissies. Eerst was er bezoek in het kader van het tweetalig onderwijs (TTO) dat wij bieden, waarover hieronder meer valt te lezen. Daarna werden we bezocht door een groep collega’s van het samenwerkingsverband. Zij hebben gekeken naar de ondersteuning die wij bieden vanuit het perspectief van Passend Onderwijs. We zijn in elk geval zeer tevreden met de terugkoppeling die we van beide commissies hebben gekregen. In beide gevallen waren zij zeer te spreken over de kwaliteit die door de RSG geboden wordt.

Deze week openen wij de deuren voor onze toekomstige leerlingen en hun ouders. Met de open dagen op 5 en 6 februari van 19.00 – 21.30 uur laten we alle facetten van de school zien. De vakken die wij bieden, de TTO-afdeling, de ondersteuning, alles bij elkaar teveel om op te noemen. Het beloven weer drukbezochte avonden te worden. We zijn er van overtuigd dat we de leerlingen van groep 8 een leuke avond bezorgen waar ze veel indrukken gaan opdoen. Ik ben benieuwd of ze na afloop net als heel veel van onze huidige leerlingen zullen zeggen: de RSG is een levende school en een school voor je leven!

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

Visitatie tweetalig onderwijs

Op dinsdag 14 januari is ons tweetalig onderwijs (tto) havo en atheneum gevisiteerd. Het vierkoppige visitatieteam heeft zestien tto-lessen bezocht in het havo en het atheneum, is in gesprek geweest met leerlingen, ouders en collega's en heeft met de tto-coördinator en de schoolleiding gesproken. Voorafgaand aan het bezoek hebben we bovendien de nodige documentatie bij het Nuffic aangeleverd op basis waarvan het visitatieteam de visitatie heeft voorbereid.

De bevindingen van het visitatieteam zijn zeer positief. De visitatoren hebben genoten van de lessen, de gesprekken met alle partijen zijn zonder uitzondering goed verlopen. Het woord 'persoonijk' kenmerkt ons tto, de grote betrokkenheid van alle partijen valt de visitatoren op. De visitatoren noemen onze school een voorbeeld voor andere tto-scholen. Tussen de regels door hebben ze niet alleen het tto, maar de hele school een groot compliment gegeven: een mooie, rustige school waar een veilig klimaat heerst. Kortom, een inspectierapport om trots op te zijn!

Uiteraard grote dank aan het tto-team en aan iedereen die -op wat voor manier dan ook- een bijdrage levert of geleverd heeft aan de mooie ontwikkelingen van onze tto-afdeling!

Vivi Tervoort-Ter Velde
Directielid atheneum

RSG heeft BTEC-kwalificatie

Drie collega’s van de tto-afdeling zijn drie dagen lang ondergedompeld in de diepste geheimen van Travel & Tourism, het nieuwe internationaal erkende BTEC-programma (Business & Technology Education Council) voor onze vmbo-tl-tto-leerlingen in de tweede klas. Deze intensieve training en het bijbehorende papierwerk hebben ertoe geleid dat de RSG een BTEC-kwalificatie krijgt en dat we onze leerlingen het nieuwe programma mogen aanbieden. Zodra de kwalificatie in Londen formeel goedgekeurd is, ontvangen we ons certificaat.

De tto-leerlingen van het vmbo krijgen in het tweede en derde jaar drie modules van Travel & Tourism aangeboden. Deze tto-leerlingen bezoeken de vakantiebeurs, nemen een kijkje achter de schermen op Schiphol en het Airport College en doen mee aan een internationaal samenwerkingsproject. Als de leerlingen de modules gevolgd hebben, ontvangen ze een internationaal erkend certificaat op niveau 2.

Op dit moment zijn we de enige reguliere VO-school in Nederland die het programma aanbiedt en dat ook nog in het Engels. Elders in de wereld wordt het programma op mbo’s aangeboden en wordt het door hbo’s en universiteiten erkend, in totaal in 110 landen. Het programma biedt onze leerlingen prachtige kansen!

Vivi Tervoort-Ter Velde
Directielid atheneum