RSG nieuwsbrief 2019-2020 nr.3 - november 2019
Teacher Shortage

Onderwijs in actie

Op 6 november wordt er gestaakt in het primair en voortgezet onderwijs. De actie is gericht op een eerlijk salaris, betere arbeidsvoorwaarden, vermindering van de werkdruk en de aanpak van het lerarentekort. De bonden en de onderwijsbesturen in het voortgezet en het primair onderwijs hebben afgelopen zomer in een gezamenlijke brief de regering gevraagd te komen met een noodpakket om de situatie in het onderwijs te verbeteren. Er is een investering van 423,5 miljoen euro nodig om de omstandigheden in het onderwijs te verbeteren. Het is teleurstellend te moeten constateren dat er vanuit het kabinet geen concrete toezeggingen voor extra investering zijn gedaan en dat is voor de bonden de reden voor de stakingsoproep.

Het betekent dat ook een aantal medewerkers van de RSG het werk die dag zal neerleggen om actie te voeren. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke collega’s gehoor geven aan de oproep van de bonden. De gevolgen voor het lesrooster worden geïnventariseerd. Een deel van de lessen vervalt in verband met de staking, maar de school zal open zijn op 6 november. Voor de leerlingen van de eindexamenklassen geldt dat de toetsen van die dag worden verplaatst naar 13 november, zij hebben op 6 november een lesvrije dag die zij kunnen gebruiken voor de toetsvoorbereiding. De leerlingen van de andere leerjaren worden via het dagrooster van 6 november geïnformeerd over de gevolgen voor hun persoonlijke rooster. Dit dagrooster wordt uiterlijk op 5 november gepubliceerd.

Scholen, leraren, ondersteuners en schoolleiders in het primair en het voortgezet onderwijs staan voor een aantal urgente vraagstukken die het bieden van het beste onderwijs bedreigen. Hopelijk ziet ook de regering in dat er maatregelen genomen moeten worden, zodat wij onze leerlingen nu en in de toekomst goed onderwijs kunnen bieden!

Verkeersveiligheid

In de vorige nieuwsbrief is gesproken over de verkeersveiligheid, toen kwam de zichtbaarheid en goed functionerende fietsverlichting ter sprake. De laatste periode bereiken ons klachten over het feit dat groepjes leerlingen zich onderweg naar school niet houden aan de verkeersregels, bijvoorbeeld door met 3 of 4 personen naast elkaar te fietsen waardoor andere fietsers hinder ondervinden en er soms zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. We vragen uw aandacht om dit eens ter sprake te brengen aan de keukentafel. Verkeersveiligheid is een thema dat ons allen aangaat!

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

Mededeling Mediatheek

Schoolpas:
Met ingang van schooljaar 2019-2020 is het toegestaan om met de schoolpas op een smartphone boeken te lenen in de mediatheek.

Voorwaarde is dat de schoolpas wordt ingevoerd in een app, zoals Stocard, Wallet of OK-card waarbij de barcode duidelijk zichtbaar is. Een foto van de schoolpas wordt niet geaccepteerd.

Via de website www.rsg-enkhuizen.nl >algemeen>ouder/leerlingen> mediatheek, is het mogelijk om in te loggen op mijn bidofact.

Door het invullen van het leerlingnummer (schoolpasnummer) en het wachtwoord (dat is de postcode, b.v. 1234ab) heeft men inzage in onderstaande materie:

  • Leeshistorie (alle boeken die over de gehele periode geleend zijn).
  • Nu in bezit (boek(en) die nu geleend is/zijn).
  • Wensenlijst (boeken die men op een ander tijdstip zou willen lenen).
  • Reserveringsverzoeken (boek dat op dit moment niet aanwezig is en dat men graag zou willen lenen.
  • Degene die het boek in zijn/haar bezit heeft kan dan niet verlengen).
  • Overzicht boetes.
  • Op deze pagina is het ook mogelijk om het wachtwoord/e-mailadres van mijn bidofact te wijzigen.

 

ELO:
Informatie vanuit de mediatheek is nu ook te vinden op de ELO in Magister als studiewijzer “Mediatheek”. Op het ogenblik zijn alleen nog de catalogus en de databanken te raadplegen. De overige informatie volgt later, maar is nu nog te vinden in It’s Learning.

Herfst:
Het herfstweer is begonnen en veelvuldig krijgen wij te maken met natte mediatheekboeken, hierdoor zijn wij genoodzaakt de waterschade door te berekenen.

Tip: de boeken in een plastic tas in de rugzak bewaren.