Voorlichting en bijeenkomsten
Soms is advies gewenst...

Informatieavond omgaan met groepsdruk

REACTIE VAN EEN OUDER

Op 11 oktober kregen wij ouders een informatieavond aangeboden met betrekking tot
“leren omgaan met groepsdruk”   bij pubers. De heren Mol en Smit van bureau Halt kwamen deze avond verzorgen.

Bureau Halt wordt vaak ingeschakeld als de jongeren zijn opgepakt door de politie voor “lichte”  vergrijpen. Halt biedt de jongere dan een straf aan, Halt confronteert de jongere met zijn/haar gedrag en de gevolgen daarvan. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag. Dit is niet het enige onderdeel van de Halt-straf, want jongeren moeten ook hun excuses aanbieden aan de slachtoffers, eventueel de schade vergoeden en in sommige gevallen volgt ook een werkstraf.

Het was een informatieve en interactieve avond. Aan de hand van een presentatie en een opdracht werd getoond hoe snel je geneigd bent om mee te doen in een groep. Dit kan goed uitpakken, denk hierbij bijvoorbeeld aan zoiets als “Serious Request”  rond de kerst op de radio. Hierbij verzinnen groepen vaak ook ludieke acties om aan geld te komen voor het goede doel. Het kan ook verkeerd uitpakken zoals aangetoond werd in een filmpje die getoond werd. Een groepje jongens kwam ’s avonds bij elkaar om te chillen, ze spraken af om ’s nachts op straat een beetje rond te hangen, geen kwade opzet in het spel. Toen ze eenmaal ’s nachts buiten liepen werden ze toch baldadig en sloopten een molen die in de tuin stond van een bejaard echtpaar.  Ze werden opgepakt en kregen toch wel door dat de situatie ernst was. De bejaarde man gaf aan dat de molen die de jongens gesloopt hadden een emotionele waarde had, hij had deze nog gemaakt voor zijn moeder. Dat vonden de jongens toch wel erg en gaven aan dat ze zoiets niet nog eens zouden doen. Normaal gesproken zouden ze dit ook niet doen maar door groepsvorming verander je dus toch.

De heren Mol en Smit gaven nog diverse andere voorbeelden waarbij het mis is gegaan en wat ze er bij bureau Halt aan doen om de jongeren weer op het goede spoor te krijgen. Een heel belangrijke “nee”  zeggen tegen de groep en weglopen van de situatie is ook een optie.  Als ouder heb je natuurlijk ook je opvoedkundige taak maar als ik voor mijzelf mag spreken ik heb mijn zoon niet 24 uur per dag in de smiezen. Een kans dat zoiets hem kan overkomen is aanwezig. Gelukkig houden de Halt-medewerkers ook hun lezingen in de klassen en hoop van harte dat ze de gegeven adviezen in hun oren knopen.

 

INFORMATIE VOORAFGAAND

Ieder schooljaar verzorgt de RSG samen met de gemeente Enkhuizen een aantal lezingen. Vorig schooljaar heb ik via de mail aan alle ouders gevraagd mee te denken over thema’s die eventueel aangeboden kunnen worden. Langs deze weg nog bedankt voor het meedenken.

Vanuit  het meedenken zijn er een aantal onderwerpen  naar voren gekomen en het eerste onderwerp is “Hoe leer je omgaan met groepsdruk”. Het is  bedoeld voor ouders en verzorgers van brugklas leerlingen.  Dit omdat de brugklassen tijdens een les hier ook voorlichting over gaan krijgen.

In de puberleeftijd is het zo belangrijk dat je meedoet met anderen. De meeste leerlingen in de puberleeftijd willen ergens bij horen. Soms is dan het erg moeilijk om nee te zeggen tegen medeleerlingen. Ergens aan mee willen doen en erbij horen kan in een positieve situatie zijn maar passend bij de ontwikkeling zoeken pubers ook grenzen op die een negatieve  impact hebben.

Het doel van de lezing is dat u in gesprek kunt gaan met uw kind en misschien dat u die avond iets hoort wat u kan ondersteunen op het gebied van het erbij willen horen onder groepsdruk.

Ron Mol van bureau Halt zal de lezing en de voorlichtingslessen verzorgen.  In de aanhef heb ik tussen haakjes ook  gezet “Aan de ouders/verzorgers van de andere leerjaren” omdat ik mij voor kan stellen dat u dit ook een interessant onderwerp vindt. U bent van harte welkom.

De  lezing voor de ouders/verzorgers is op 11 oktober op de R.S.G om 19.30 tot ongeveer 21.00. U kunt zich aanmelden via de mail bij  j.van.ree@rsg-enkhuizen.nl

Met vriendelijke groeten

K van der Meer

zorg coördinator

 

Mocht u vragen hebben dan kunt mij altijd even mailen k.van.der.meer@rsg-enkhuizen.nl