Voorlichting en bijeenkomsten
Soms is advies gewenst...

Bijeenkomst omgaan met groepsdruk

Wij zijn nu een aantal maanden bezig, de leerlingen zijn op kamp geweest en het echte brugklas leven is begonnen. 

U heeft vast al verhalen gehoord over docenten en andere leerlingen uit de klas.

Verhalen over wie stoer is en wie aardig en met wie je kunt lachen enz.

Zij beginnen nu hun plek in de klas te krijgen en daarom hebben wij meteen aan het begin van het schooljaar gedacht om lessen aan te bieden van hoe om te gaan met groepsdruk.

 

In de puberleeftijd is het zo belangrijk dat je meedoet met anderen. De meeste leerlingen in de puberleeftijd willen ergens bij horen. Soms is dan het erg moeilijk om nee te zeggen tegen medeleerlingen. Ergens aan mee willen doen en erbij horen kan in een positieve situatie zijn maar passend bij de ontwikkeling zoeken pubers ook grenzen op die een negatieve impact hebben. Hoe zeg je iets tegen een ander op een handige manier en wanneer zeg je nee en kom je voor je zelf op.

 

Elk jaar wordt hier in de lessen aandacht aan gegeven op speciaal geselecteerde dagen. Ook voor de ouders is er een informatiebijeenkomst.

Ik kan u deze avond van harte aanbevelen. U krijgt veel informatie en handvatten van hoe te handelen. Ik hoop/denk dat dit onderwerp u aan spreekt en dat wij veel brugklasouders/verzorgers kunnen verwachten.

 

Wilt u zich hiervoor (alvast) opgeven of meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Kuuk van der Meer.

 

Met vriendelijke groeten en tot ziens.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u even bellen of mailen.

0228-350800.

k.van.der.meer@rsg-enkhuizen.nl

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Vorig jaar hebben wij eenzelfde soort bijeenkomst gehad.

Hieronder kun u een reaktie lezen van een ouder nav deze avond.

 

REACTIE VAN EEN OUDER

Op 11 oktober kregen wij ouders een informatieavond aangeboden met betrekking tot “leren omgaan met groepsdruk”   bij pubers. De heren Mol en Smit van bureau Halt kwamen deze avond verzorgen. Bureau Halt wordt vaak ingeschakeld als de jongeren zijn opgepakt door de politie voor “lichte”  vergrijpen. Halt biedt de jongere dan een straf aan, Halt confronteert de jongere met zijn/haar gedrag en de gevolgen daarvan. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag. Dit is niet het enige onderdeel van de Halt-straf, want jongeren moeten ook hun excuses aanbieden aan de slachtoffers, eventueel de schade vergoeden en in sommige gevallen volgt ook een werkstraf.


Het was een informatieve en interactieve avond. Aan de hand van een presentatie en een opdracht werd getoond hoe snel je geneigd bent om mee te doen in een groep. Dit kan goed uitpakken, denk hierbij bijvoorbeeld aan zoiets als “Serious Request”  rond de kerst op de radio. Hierbij verzinnen groepen vaak ook ludieke acties om aan geld te komen voor het goede doel. Het kan ook verkeerd uitpakken zoals aangetoond werd in een filmpje die getoond werd. Een groepje jongens kwam ’s avonds bij elkaar om te chillen, ze spraken af om ’s nachts op straat een beetje rond te hangen, geen kwade opzet in het spel. Toen ze eenmaal ’s nachts buiten liepen werden ze toch baldadig en sloopten een molen die in de tuin stond van een bejaard echtpaar.  Ze werden opgepakt en kregen toch wel door dat de situatie ernst was. De bejaarde man gaf aan dat de molen die de jongens gesloopt hadden een emotionele waarde had, hij had deze nog gemaakt voor zijn moeder. Dat vonden de jongens toch wel erg en gaven aan dat ze zoiets niet nog eens zouden doen. Normaal gesproken zouden ze dit ook niet doen maar door groepsvorming verander je dus toch.

De heren Mol en Smit gaven nog diverse andere voorbeelden waarbij het mis is gegaan en wat ze er bij bureau Halt aan doen om de jongeren weer op het goede spoor te krijgen. Een heel belangrijke “nee”  zeggen tegen de groep en weglopen van de situatie is ook een optie.  Als ouder heb je natuurlijk ook je opvoedkundige taak maar als ik voor mijzelf mag spreken ik heb mijn zoon niet 24 uur per dag in de smiezen. Een kans dat zoiets hem kan overkomen is aanwezig. Gelukkig houden de Halt-medewerkers ook hun lezingen in de klassen en hoop van harte dat ze de gegeven adviezen in hun oren knopen.