Aangezien er dit jaar geen gewone diploma-uitreiking in de aula kon plaatsvinden voor álle gediplomeerden van Anglia en hun ouders, hebben we deze gelegenheid met 4 leerlingen als afgevaardigden toch nog een beetje feestelijk kunnen maken. Alle andere leerlingen kregen hun diploma gelukkig ook gewoon, maar dan van hun docent Engels. Allemaal van harte gefeliciteerd met dit mooie diploma!

Danny en Sheily van NOS-stories op schoolbezoek bij de RSG.