back to school
Actueel nieuws

TTO in het vmbo

Tweetalig onderwijs in het vmbo

Vanaf afgelopen schooljaar biedt de RSG naast onze huidige havo/atheneum tto-brugklas(sen), ook tweetalig onderwijs aan 

leerlingen met een zuiver vmbo-tl-advies en een gemengd vmbo-tl/havo-advies. Deze leerlingen krijgen hetzelfde Engelstalig vakkenpakket als de huidige tto-leerlingen in de brugklas, zodat de kans om door te stromen naar havo open blijft.

 

Tweetalig onderwijs kent twee standaarden voor haar onderwijs: het huidige havo/vwo tto-model waar tenminste 50% van de vakken in het Engels wordt aangeboden en het tto-vmbo-model. Als t-vmbo school dienen wij 30% van de onderwijstijd in het Engels aan te bieden van leerjaar 1 t/m 4. Naast het vmbo-programma in leerjaren 2 t/m 4, worden verschillende opties onderzocht om leerlingen uit te dagen en voor te bereiden op een internationale toekomst.

 

Veel basisscholen hebben enorm veel stappen genomen om Engels in te bedden in hun onderwijsprogramma’s, waarbij leerlingen zelfs in groep 1/2 les in het Engels krijgen. Tevens is er een sterke beweging op het mbo qua internationalisering. Op dit moment bieden reeds 14 MBO colleges opleidingen in het Engels en het tweetalig mbo breidt zich verder uit. De keuze om tto ook in het vmbo op de RSG aan te bieden sluit goed aan op deze ontwikkelingen.

 

Met een doorlopende leerlijn voor onze tweetalig onderwijs leerlingen op het vmbo kan de RSG betekenisvol onderwijs blijven bieden, dat de leerlingen op een internationale toekomst kan voorbereiden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de tto coordinator; de heer Trevor Lewis.